logo

Predmet: ROGATICA (opt. Rajko Kušić)

 

Optužnica - 09.10.2020.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2021 

Mart

April

Maj

12

13

27

Jul

 

 

07

 

 

 

 Lista svedoka - Transkripti

# Proceduralna pitanja

13.04.2021.

07.07.2021.

1. Rajko Kušić (optuženi)

12.03.2021.

2. Mlađen Sikirić

27.05.2021.