31.600 dokumenata nedvosmisleno potvrđuje smrt ili nestanak 13.535 osoba tokom rata na Kosovu

31.600 dokumenata nedvosmisleno potvrđuje smrt ili nestanak 13.535 osoba tokom rata na Kosovu

post_prezentacija_KMBU beogradskom Medija centru danas je održana prezentacija i evaluacija Baze podataka Kosovske knjige pamćenja (KKP). Bazu podataka KKP zajednički su izgradili Fond za humanitarno pravo (FHP) i Fond za humanitarno pravo Kosovo o ljudima koji su izgubili život ili nestali u vezi sa ratom na Kosovu, u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine. Konferenciju je pratio veliki broj medija, nevladinih organizacija, domaćih i međunarodnih institucija i stručnjaka.

Share

Povodom Dana ljudskih prava: Registar ubijenih/poginulih i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu

Povodom Dana ljudskih prava: Registar ubijenih/poginulih i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu

KKP-98-00-bhs-500

Registar ubijenih/poginulih i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu
na internet stranici Kosovske knjige pamćenja:
http://www.kosovskaknjigapamcenja.org/
http://www.kosovomemorybook.org/
http://www.liberkujtimiikosoves.org/


Share

Kosovska knjiga pamćenja predstavljena na fakultetu New School u Njujorku

IMG_1257Na New School fakultetu u Njujorku, 15. novembra 2011. godine, pred brojnim  studentima, predstavnicima Američkog saveta za Kosovo i Konzulata Kosova, Nataša Kandić je predstavila prvi tom Kosovske knjige pamćenja, koji sadrži narative o 2050 ubijenih, stradalih ili nestalih u ratu na Kosovu tokom 1998. Publika je snažno pozdravila popis ljudskih gubitaka na Kosovu, kao instrument koji ima potencijal da spreči zloupotrebe brojkama i poricanje počinjenih zločina.

Pogledajte foto-galeriju sa promocije u Njujorku:


Share

Promocija Kosovske knjige pamćenja 1998 u Londonu

IMG_0341LONDON, 15.09.2011. – Države imaju jasnu, ali u velikoj meri neizvršenu obavezu da na sveobuhvatan  i transparentan način izveštavaju o osobama koje su izgubile život u oružanom nasilju u celom svetu. Ovo je osnovna poruka nove inicijative, Povelje o priznavanju svake žrtve oružanog nasilja, koja je promovisana u četvrtak, 15. septembra 2011. godine u Britanskoj akademiji i koju je već podržalo 37 organizacija koja se bave humanitarnim radom i ljudskim pravima iz celog sveta.


Share

Promocija Kosovske knjiga pamćenja 1998. u Prištini

DSC_0093PRIŠTINA, 7.09.2011. – U organizaciji Fonda za humanitarno pravo i Fonda za humanitarno pravo Kosovo promovisana je Kosovska knjiga pamćenja 1998. koja sadrži  opise smrti i nestanka za 2.046 ubijenih, palih i nestalih tokom konflikta na Kosovu 1998 godine. Nataša Kandić , direktorka Fonda za humanitarno pravo, je istakla da je ova knjiga veoma važna jer opisuje okolnosti ubijanja hiljada osoba na Kosovu. „Po prvi put u istoriji Balkana imamo knjigu koja opisuje način stradanja ljudi i koja će služiti budućim generacijama kao referentna knjiga kada budu pričali o tome šta se dogodilo u prošlosti“, dodajući da „cilj ove knjige nije izjednačavanje žrtava već da se pokaže društvima u Srbiji i na Kosovu šta se dogodilo u ovom vremenskom okviru“.


Share

Promovisana Kosovska knjiga pamćenja 1998. u Beogradu

DSCF0426

BEOGRAD, 8.09.2011. – U prostorijama Fonda za humanitarno pravo, danas 8. septembra u 12 časova promovisan je prvi tom Kosovske knjige pamćenja koji obrađuje ljudske gubitke na Kosovu tokom 1998. godineNa promociji su govorili ambasador Kraljevine Norveške gospodin Nils Ragnar Kamsvåg, direktorka FHP Nataša Kandić, direktor FHP Kosovo Bekim Blakaj, Olgica Božanić iz udruženja porodica žrtava i nestalih, novinar Slobodan Kostić i pisac Vladimir Arsenijević. Prezentaciji su prisustvovali članovi porodica žrtava i nestalih, predstavnici nevladinih organizacija, kao i predstavnici diplomatskog kora i sudije i tužioci. Niko od političara niti visokih državnih funkcionera nije prisustvovao događaju.


Share

Kosovska knjiga pamćenja

U toku petogodišnjeg istraživanja o stradalim i nestalim u oružanim sukobima na Kosovu od 1. januara 1998. godine do 20. juna 1999. godine, i neposredno nakon rata, od dolaska međunarodnih snaga do kraja 2000. godine, zaključno sa 28.februarom 2013. godine, istraživači FHP i FHP Kosovo su uzeli 9.852 izjave svedoka, članova porodica i osoba koje imaju saznanje o konkretnim žrtvama i ratnim zločinima – 7.786 izjava su dali albanski svedoci i članovi porodica albanskih žrtava; 1.613 izjava su dali srpski svedoci i članovi porodica srpskih žrtava a 453 izjave su dale osobe koje nisu albanske niti srpske nacionalnosti. Baza podataka, u koju se unose prikupljena dokumenta, sadrži 5.541 fotografija žrtava, 6.936 drugih dokumenata i 2.426 dokaznih predmeta iz arhive Haškog tribunala. Na osnovu analize izjava svedoka i dokumenata iz drugih izvora, istraživači FHP i FHP Kosovo su evidentirali 13.526 stradalih i nestalih u periodu od 1. januara 1998. do kraja 2000. godine.

FHP i FHP Kosovo su 11. septembra 2011. godine objavili prvi tom Kosovske knjige pamćenja, koja sadrži imena 2.046 osobe koje su izgubile život u oružanim sukobima na Kosovu, 1998. godine. Imena stradalih su praćena narativom o okolnostima stradanja/nestanka svake osobe pojedinačno.

    Više o projektu možete saznati na web adresi www.kosovskaknjigapamcenja.org

Molimo vas da nas kontaktirate ukoliko imate više informacija o žrtvama koje se nalaze ili se uopšte ne nalaze na ovim listama.

Share

Prezentacija Popisa održana u Gračanici/Graçanicë

Fond za humanitarno pravo (FHP) i Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) su 29. januara 2010. godine u Domu kulture u Gračanici/Graçanicë održali Javnu prezentaciju dosadašnjih rezultata Popisa ubijenih stradalih i nestalih Srba, Roma, Crnogoraca, Bošnjaka I drugih nealbanaca na Kosovu u periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine na Kosovu. Prezentaciji je prisustvovalo oko 100 članova porodica žrtava, predstavnici udruženja žrtava, predstavnici Međunarodne komisije za nestala lica (ICMP), kancelarije Visokog komesara UN za ljudska prava (UNHCHR), i medija.


Share

Prezentacija Popisa ubijenih, stradalih i nestalih Srba, Roma, Bošnjaka i drugih nealbanaca na Kosovu održana u Skupštini grada Beograda

Oko 100 članova porodica žrtava prisustvovalo je prezentaciji u Skupštini grada Beograda na kojoj je Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio rezultate dosadašnjeg Popisa ubijenih, stradalih i nestalih Srba, Roma, Bošnjaka i drugih nealbanaca na Kosovu u periodu 1998-2000. godine. Pored članova porodica žrtava, prezentaciji su prisustvovali i Zaštitnik građana Saša Janković, predstavnici Komisije za nestale Vlade Republike Srbije, predstavnik Ministarstva odbrane Republike Srbije, kao i predstavnik Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.


Share