(English) HLC Report 2022

(English) HLC Report 2022

Sadržaj dostupan na English.

Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2016

Logo FHP

Fond za humanitarno pravo [FHP] pomaže post-jugoslovenskim društvima u uspostavljanju vladavine prava i prihvatanju nasleđa masovnog kršenja ljudskih prava radi utvrđivanja krivične odgovornosti počinilaca, zadovoljenja pravde za žrtve i onemogućavanja ponavljanja zločina.

Izveštaj možete da preuzmete ovde.

Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2015

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2015

Logo FHPFond za humanitarno pravo [FHP] pomaže post-jugoslovenskim društvima u uspostavljanju vladavine prava i prihvatanju nasleđa masovnog kršenja ljudskih prava radi utvrđivanja krivične odgovornosti počinilaca, zadovoljenja pravde za žrtve i onemogućavanja ponavljanja zločina.

Izveštaj možete da preuzmete ovde.

Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2014

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2014

Logo FHPFond za humanitarno pravo [FHP] pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje.

Izveštaj možete da preuzmete ovde.

Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2013

Fond za humanitarno pravo [FHP] pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje.

Izveštaj možete da preuzmete ovde.

Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2012

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2012

Logo FHPFond za humanitarno pravo [FHP] pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje.

Izveštaj možete da preuzmete ovde.

Share
12