(English) HLC Annual Report 2018

(English) HLC Annual Report 2018

Sadržaj dostupan na English.

Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2016

Logo FHP

Fond za humanitarno pravo [FHP] pomaže post-jugoslovenskim društvima u uspostavljanju vladavine prava i prihvatanju nasleđa masovnog kršenja ljudskih prava radi utvrđivanja krivične odgovornosti počinilaca, zadovoljenja pravde za žrtve i onemogućavanja ponavljanja zločina.

Izveštaj možete da preuzmete ovde.

Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2015

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2015

Logo FHPFond za humanitarno pravo [FHP] pomaže post-jugoslovenskim društvima u uspostavljanju vladavine prava i prihvatanju nasleđa masovnog kršenja ljudskih prava radi utvrđivanja krivične odgovornosti počinilaca, zadovoljenja pravde za žrtve i onemogućavanja ponavljanja zločina.

Izveštaj možete da preuzmete ovde.

Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2014

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2014

Logo FHPFond za humanitarno pravo [FHP] pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje.

Izveštaj možete da preuzmete ovde.

Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2013

Fond za humanitarno pravo [FHP] pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje.

Izveštaj možete da preuzmete ovde.

Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2012

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2012

Logo FHPFond za humanitarno pravo [FHP] pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje.

Izveštaj možete da preuzmete ovde.

Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2011

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2011

Logo FHPFond za humanitarno pravo [FHP] pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje.

Izveštaj možete da preuzmete ovde.

Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2010.

FHP_srb_logoFond za humanitarno pravo pomaže postjugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava kako bi se onemogućilo ponavljanje, utvrdila krivična odgovornost za počinioce i zadovoljila pravda.


Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP 2009.

FHP_srb_logoFond za humanitarno pravo pomaže postjugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava kako bi se onemogućilo ponavljanje, utvrdila krivična odgovornost za počinioce i zadovoljila pravda.


Share
12