logo

Predmet: Ključ –Rejzovići (opt. Željko Budimir)

 

Optužnica 01.02.2018. 

Provstepena presuda 24.09.2019. 

Rešenje Apelacionog suda od 03.03.2020.  

Prvostepena presuda u ponovljenom postupku od 23.02.2021. 

Drugostepena presuda od 07.10.2021. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2018 

April

Jun

Septembar

19

20

04

Novembar

 

 

09

 

 

2019 

Januar

Mart

April

31

08

11

Maj

Jul

Septembar

24

04

16, 23

 

Kalendar suđenja u ponovljenom postupku

2020 

Jun

Avgust

Oktobar

16

31

26

Novembar

Decembar

 

26

14

 

2021 

Januar

Februar

 

15

12, 23

 

 

Lista svedoka – Transkripti

#Proceduralna pitanja

09.11.2018.

31.01.2019.

#Završne reči stranaka

04.07.2019.

16.09.2019.

#Objavljivanje presude

23.09.2019.

1. Željko Budimir (optuženi)

19.04.2018.

2. Ale Štrkonjić

20.06.2018.

3. Mladenko Vrtunić

04.09.2018.

4. Petar Branković

08.03.2019.

5. Neđeljko Đaković

11.04.2019.

6. Milan Tomić

11.04.2019.

7. Daliborka Budimir

24.05.2019.

8. Melita Vej

24.05.2019.

9. Dane Dobrić

24.05.2019.

 

Lista svedoka – Transkipti u ponovljenom postupku

#Proceduralna pitanja

31.08.2020.

26.10.2020.

26.11.2020.

14.12.2020.

#Završne reči stranaka

12.02.2021.

#Objavljivanje presude

23.02.2021.

1. Željko Budimir (optuženi)

16.06.2020.

2. Daliborka Budimir

16.06.2020.

3. Nenad Bajić

15.01.2021.