logo

“Zvornik – Standard” (opt. Dalibor Maksimović)

 

Optužnica 10.05.2019. 

Prvostepena presuda od 06.10.2023. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Septembar

Novembar

Decembar

27

07

18

2020 

Februar

Jun

Septembar

21

25

15

Oktobar

Decembar

 

28

07

 

2021 

Januar

Mart

April

19

01

23

Jun

Jul

Oktobar

01

08

01

Novembar

Decembar

 

12

08

 

2022 

Januar

Mart

April

27

14

14

Maj

Decembar

 

19

14

 

2023 

Mart

April

Jun

06

18

23

Septembar

Oktobar

 

27

06

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

15.09.2020.

28.10.2020.

23.04.2021.

01.06.2021.

08.07.2021.

08.12.2021.

14.03.2022.

14.04.2022.

19.05.2022.

14.12.2022.

06.03.2023.

# Završne reči stranaka

27.09.2023.

# Objavljivanje presude

06.10.2023.

1. Dalibor Maksimović (optuženi)

27.09.2019.

2. Alija Handžić

07.11.2019.

3. Fehrija Čirak

07.11.2019.

4. Božo Drmonjić

07.11.2019.

5. Pero Milanović

18.12.2019.

6. Karaosmanović Zilha

21.02.2020.

7. Karaosmanović Mila

21.02.2020.

8. Petar Golić

25.06.2020.

9. Goran Kaldesić

07.12.2020.

10. Savo Đukanović

19.01.2021.

11. Petko Panić

19.01.2021.

12. Zoran Obradović

01.03.2021.

13. Vaso Erić

01.03.2021.

14. Neđo Mlađenović

01.03.2021.

15. Petar Tanić

01.10.2021.

16. Ljiljana Stiner

12.11.2021.

17. dr Branko Mandić sudski veštak

27.01.2022.

18.04.2023.

18. Nenad Jović

23.06.2023.