Suđenje predsedniku Opštine Preševo iz političkih razloga

Fond za humanitarno pravo smatra da se pred Opštinskim sudom u Preševu vodi krivični postupak protiv Rize Halimija, predsednika Skupštine opštine Preševo, iz političkih razloga. On je okrivljen za izvršenje krivičnog dela ometanja službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti i održavanja javnog reda i mira prilikom demonstracija učenika srednjih škola, 5. marta 1998. godine.

Share

Pušteno na slobodu trinaest Albanaca

Presudom sudije Okružnog suda u Požarevcu i nekadašnjeg Predsednika Okružnog suda u Prizrenu Nikole Vazure danas je, posle sedamnaest meseci provedenih u zatvoru oslobođeno trinaest kosovskih Albanaca, koji su bili optuženi za krivično delo udruživanja radi neprijateljske delatnosti i terorizma.

Share

Maksimalne kazne za osmoricu Albanaca

Pred Okružnim sudom u Leskovcu u četvrtak je završeno suđenje grupi od trinaest kosovskih Albanaca optuženih za krivična dela terorizma i udruživanja radi neprijateljske delatnosti.

Share

Strah i nasilje glavni razlozi za napuštanje imovine na Kosovu

Raseljena lica sa Kosova podnela su do kraja januara Fondu za humanitarno pravo 1327 žalbi zbog povrede imovinskih prava. Fond je ovu akciju pokrenuo 4. oktobra prošle godine očekujući da će na Kosovu biti formirana institucija Ombudsmana u čijem mandatu će biti rešavanje pojedinačnih žalbi zbog povrede imovinskih prava.


Share

U zatvorima u Srbiji ima još maloletnika

Prema evidenciji Fonda za humanitarno pravo u zatvorima u Srbiji još uvek se nalaze 10 albanskih maloletnika. Svi oni su uhapšeni za vreme ratnog stanja u Srbiji. Protivno Zakonu o krivičnom postupku SR Jugoslavije, ovi maloletnici se drže u zatvorima sa odraslim licima.

Share

Za dva dana pušteno na slobodu 49 albanskih zatvorenika

Pred Okružnim sudom u Požarevcu, 27. i 28. januara, održana su četiri odvojena suđenja, i na osnovu izrečenih presuda 49 kosovskih Albanaca je pušteno na slobodu. Tokom vikenda, svi oni biće prebačeni na Kosovo posredstvom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

Share

Odloženo suđenje petorici albanskih studenata

U Okružnom sudu u Beogradu odloženo je suđenje petorici studenata beogradskog univerziteta albanske nacionalnosti, optuženih za terorizam i udruživanje radi neprijateljske delatnosti. Glavni pretres nije održan zbog bolesti sudije – člana veća, iako su sudu pristupila sva ostala pozvana lica, među kojima i roditelji okrivljenih studenata sa Kosova.

Share

Žalba Vrhovnom sudu Srbije protiv presude Flori Brovini

Branilac Flore Brovine, advokat Rajko Danilović, koga je angažovao Fond za humanitarno pravo, uložio je žalbu Vrhovnom sudu Srbije protiv presude Okružnog suda u Nišu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničkog stanja i zbog odluke o kazni. Branilac predlaže Vrhovnom sudu da ukine presudu i predmet vrati Okružnom sudu u Nišu na ponovno odlučivanje ili da je preinači tako što će optuženu Floru Brovinu osloboditi od optužbe.


Share

Nastavak suđenja četrnaestorici kosovskih albanaca 8. februara u Nišu

Pred Većem Okružnog suda u Nišu, kome je predsedavao sudija Zoran Saveljić, u ponedeljak je održan treći nastavak glavnog pretresa u krivičnom postupku protiv četrnaestorice kosovskih Albanaca koje Okružni javni tužilac tereti za krivična dela terorizma i udruživanja radi neprijateljske delatnosti. Pored saslušanja optuženih jedini dokaz koji je tužilac u ovom postupku predložio su samooptužujući iskazi okrivljenih dati policiji.

Share

Zahtev za oslobađanje maloletnog Istogu Bekima iz zatvora

Fond za humaniatarno pravo uputio je danas Ministarstvu Pravde Republike Srbije zahtev za ukidanje pritvora maloletnom Istogu Bekimu, koji je već nekoliko meseci u zatvoru u Sremskoj Mitrovici bez sudskog rešenja. Fond zahetva od nadležnih organa da puste na slobodu maloletnog Istogua s obzirom da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da je njegovo zadržavanje u zatvoru nezakonito.

Share