Omogućiti upis u osnovnu školu desetoro Roma i Egipćana izbeglih sa Kosova

Fond za humanitarno pravo (FHP) uputio je apel Ministarstvu prosvete Republike Crne Gore da nađe rešenje za upis desetoro mališana Roma i Egipćana raseljenih sa Kosova, kojima je onemogućeno da pohađaju školu u Beranama.

Za ovu godinu je predviđeno da bude upisano 28 Roma i Egipćana u osnovnu školu u Beranama, međutim, primljeno je samo 18 prvaka. Ostalih desetoro je prošlo mikrobiološki, laboratorijski, fizijatrijski, psihološki i pedijatriski test, ali nije uspelo da položi pedagoški test, pa je proglašeno nesposobnim za polazak u školu zato što još nisu intelektualno zrela.

Aktivisti nevladine organizacije “Enfants”, koja ima romski centar u Beranama, u izjavi advokatima FHP tvrde da su deca sposobna za pohađanje nastave, da nisu ometena u razvoju, a da je jedini problem jezička barijera, pošto im je maternji jezik albanski, a srpski ili ne govore ili ga vrlo malo poznaju. Deca nisu dovoljno pripremljena za nastavu, a postoji opasnost da ukoliko ne budu primljena ove godine u školu, budu poslata u specijalna odeljenja za decu ometenu u razvoju.

FHP je ponudio nekoliko predloga za rešenje ovog problema, sa kojima se slaže i Šato Ajdarpašić, direktor Osnovne škole “Radomir Mitrović” u Beranama. Kao privremeno rešenje moglo bi poslužiti formiranje odeljenja u kojem bi se nastava izvodila na albanskom jeziku uz izučavanje srpskog ili crnogorskog jezika samo za ovu grupu učenika. Nakon savladavanja jezika, učenici bi bili raspoređeni u druga, mešovita odeljenja. Drugo rešenje bi bilo angažovanje stručnog lica koji bi bio asistent u izvođenju nastave u mešovitom odeljenju. Takođe, škola može uz pomoć Ministarstva da organizuje dopunsku nastavu, a NVO “Enfants” se ponudila da organizuje dodatnu nastavu, kako bi deca naučila jezik i bila uključena u obrazovni sistem.

Kao način rešavanja ovog problema može poslužiti praksa Osnovne škole “25. maj” iz Rožaja od pre dve godine. Tada je kao romski asistent angažovan Egipćanin Ziholaj Imer, raseljeno lice sa Kosova i nastavnik istorije i geografije, uz čiju prevodilačku pomoć i davanje pojašnjenja romska deca su savladala jezik.

Država Crna Gora je dužna da obezbedi osnovno školovanje pod jednakim uslovima svim svojim građanima. Takođe, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju obavezuje škole u Crnoj Gori da u toku nastavne godine organizuju nastavu za učenike koji zaostaju u savlađivanju nastavnog gradiva.

FHP upozorava da učestalost problema prilikom upisa u osnovne škole dece Roma i Egipćana raseljenih sa Kosova pokazuje da država ni posle četiri godine njihovog boravka u Crnoj Gori nije rešila pitanje nastave za učenike koji nedovoljno poznaju srpski ili crnogorski jezik. Ubrzano donošenje novog Zakona o nacionalnim manjinama u velikoj meri bi omogućilo rešavanje i problema osnovnog obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina.

Share