Albanci u Srbiji – Preševo, Bujanovac i Medveđa

Preševo (Preshevë), Bujanovac (Bujanoc) i Medveđa (Medvegjë) su nerazvijene opštine na jugu Srbije sa mešovitim, albanskim, srpskim i romskim stanovništvom. Područje se graniči sa Kosovom na jugozapadu i Republikom Makedonijom na jugu.

Demografski sastav, položaj regiona i njegova nerazvijenost učinili su da ovo bude nestabilno područje, na kome su se na specifičan način prelamale političke, bezbednosne i druge prilike u Srbiji, na Kosovu i u širem regionu.

Preševo, Bujanovac i Medveđa su i jedine opštine u Srbiji u kojima živi značajan broj pripadnika albanske nacionalne zajednice. Procenjuje se da u ove tri opštine ima preko 100.000 Albanaca. Aprila 2002. godine obavljen je prvi popis stanovništva u kome su, posle 21 godine, učestvovali i Albanci. Zvanični rezultati popisa još uvek nisu objavljeni.

Osnovna ljudska i manjinska prava Albanaca bila su konstantno kršena za vreme bivšeg režima. Diskriminacija u obrazovanju, zapošljavanju, informisanju i drugim oblastima pojačana je krajem ’80-tih godina. Usvajanje Ustava Republike Srbije iz 1990. godine, a potom i serije zakona usmerenih ka jačanju centralne vlasti, prvenstveno su pogodili lokalnu samoupravu. U opštini Preševo, na primer, albanske partije su od 1990. godine nadalje uvek osvajale lokalnu vlast, ali nisu imale mogućnost da utiču na unapređenje kolektivnih prava albanske zajednice. Do intervencije Severnoatlantskog pakta (NATO) 1999. godine, pored sistemske diskriminacije, vlasti su primenjivale i druge vrste pritisaka (otpuštanja s posla, politička suđenja, zabrane časopisa).

Preuzmi ceo izveštaj

Share