Država je dužna da pronađe počinioce napada na kuću Dragane Bukumirović

Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od državnih organa Srbije da sprovedu odlučnu istragu koja će otkriti počinioce napada na kuću predsednice Društva za duhovnu nauku “Sanatan-sansta”, Dragane Bukumirović u Belom Potoku. Napadi su kulminirali 24. maja 2003. godine, kada su nepoznati počinioci bacanjem molotovljevog koktela zapalili kuću u kojoj je živela sa svojim sinom i njegovom ženom.

Dragana Bukumirović rekla je FHP-u da su sve do napada u njenoj kući jednom nedeljno održavani sastanci udruženja “Sanatan-sansta”. Prvi napad na njen dom nepoznati počinioci su izveli 17. maja 2003. godine u 23.30, kada su porazbijali prozore. Tada se niko nije nalazio u prostorijama, ali je sledeći noći kuća ponovo kamenovana dok je u njoj bila Bukumirovićeva. Ona je prema glasovima koji su dolazili s ulice, procenila da je bilo oko šest napadača. Dragana Bukumirović je napustila kuću 19. maja i od tada je povremeno dolazila da pokupi stvari i slike.

U noći 24. maja 2003, nepoznati napadači su zapalili njenu kuću bacajući molotovljeve koktele. Policija je o tome obavestila Bukumirovićevu tek ujutro narednog dana. Na uviđaju, policajci su joj rekli da je na kuću bačeno oko 15 flaša sa zapaljivom tečnošću, kao i da se prema dokazima može zaključiti da je najmanje 20 ljudi učestvovalo u spaljivanju.

Nakon toga, Bukumirovićeva se sastala sa grupom meštana Belog Potoka. Sastanak je organizovao Vladimir Vićentijević koji joj je garantovao bezbednost. Skupu je prisustvovalo oko sto meštana koji su poručili Dragani Bukumirović da u roku od deset dana treba da se iseli i ona i njena porodica i da će oni sve organizovati u vezi sa prodajom njene kuće. Iz mase su Bukumirovićevoj povremeno dobacivali: “Daj, bre, konopac i sekirče da cepamo”, “Mi smo Balkan i taki ćemo da ostanemo, nemoj ti nas da menjaš” i sl.

Nakon što se “sastanak” završio, Dragana Bukumirović narednih 15 minuta nije mogla da izađe iz sela, pošto su meštani opkolili njeno vozilo i počeli da ga ljuljaju. Prema njenim tvrdnjama, dvojica prisutnih policajaca uopšte nisu reagovali, a iz sela su Bukumirovićeva i njena pratnja uspeli da izađu samo zahvaljujući tome što je događaju prisustvovala ekipa Televizije B92.

Nekoliko meštano Belog Potoka reklo je istraživaču FHP-a da je Dragana Bukumirović nepoželjna u njihovom selu i da “ona i njena sekta moraju da odu”.

FHP ukazuje da su Dragani Bukumirović uskraćena osnovna ljudska prava, kao što je pravo na imovinu, pravo na slobodu kretanja i nastanjivanja i pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti. Republika Srbija je dužna da zaštiti sva ova prava garantovana Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim slobodama i Poveljom o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama Srbije i Crne Gore.

Share