Arhiv Fonda za humanitarno pravo

U Arhivu Fonda za humanitarno pravo (FHP) pohranjena je primarna građa o kršenju ljudskih prava koja su masovno činjena na teritoriji bivše Jugoslavije, kao i više od 90 odsto kopije javne arhive Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Primarna arhivska građa prikuplja se kroz istraživanje ratnih zločina i povreda ljudskih prava koje FHP sprovodi od 1992. godine. Osim toga, FHP je deo svoje arhivske građe preuzeo od drugih institucija sa kojima je sarađivao tokom 24 godina svog postojanja. Tako, Arhiv FHP-a sadrži, između ostalog, i veliki broj dokumenata sa suđenja za ratne zločine u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, medijsku arhivu iz devedesetih godina, kao i audio-video snimke suđenja pred MKSJ i dokumentaciju koja je u formi dokaza izvedena na suđenjima u MKSJ.

Arhiv FHP-a sadrži ukupno 119,20 arhivskih metara štampane dokumentacije, 39.126 diskova na kojima je snimljena arhiva MKSJ kao i 1692 CD i DVD diskova sa sa različitim video materijalom na CD i DVD formatu koji sadrže televizijske priloge, filmove, snimke sa konferencija, foruma, sastanaka i snimaka intervjua usmene istorije.

Odobrenje za korišćenje arhivske građe u naučno-istraživačke svrhe daje osnivačica FHP-a na osnovu prethodno upućenog zahteva u pisanoj formi koji možete poslati na email: [email protected] i [email protected]. U zahtevu se navode tema i cilj istraživanja.

Arhiv FHP-a je uvršten u radnu grupu Arhiva za ljudska prava Međunarodnog arhivskog saveta.

Fondovi:

FHP-SS-001 FOND:  Sudski spisi, sa suđenja Albancima u vreme Slobodana Miloševića

FHP-SS-002 FOND:  Sudski spisi, sa suđenja državljanima Srbije za ratne zločine

FHP-OV-003 FOND:  Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima TO Vukovar i paravojne jedinice Leva Supoderica za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika

FHP-ZV-004 FOND Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima paravojne jedinice ŽUTE OSE za zločine nad civilima u Zvorniku

FHP-SC-005 FOND Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima jedinice Škorpioni za zločine nad civilima u Srebrenici

FHP-LR-006 FOND Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima Vojne policije Hrvatske vojske za zločine u Vojnom zatvoru

FHP-SB-007    FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima Vojske Republike Srpske za zločine nad civilima u Srebrenici

FHP-SJ-008 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima paravojne jedinice Osvetnici za otmicu i ubistvo Muslimana iz Sjeverina u Srbiji

FHP-ST-009 FOND Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima Vojske Republike Srpske za otmicu i ubistvo civila iz voza u Štrpcima

FHP-PD-010   Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima paravojne jedinice ŠKORPIONI za zločine nad civilima u Podujevu

FHP-PR-011 FOND Policijska represija u Srbiji i na Kosovu PODFOND: FHP-PR-011-1 Otpor

FHP-NP-012  FOND:Pravo na imovinu i nepokretnosti – zahtevi za vraćanje stanarskih prava proteranih lica

FHP-PB-013 FOND Dokumentacija o položaju manjina i kršenjima ljudskih prava na teritoriji Preševa, Bujanovca i Medveđe

FHP-EX-014 FOND Ekshumacije u Srbiji i na Kosovu

FHP-SN-015 FOND Dokumentacija o položaju manjina i kršenju ljudskih prava na teritoriji Sandžaka

FHP-SP-016   FOND: Zastupljenost političkih stranaka i predsedničkih kandidata u elektronskim i štampanim medijima u Srbiji

FHP-KF-017 FOND Konferencije u organizaciji Fonda za humanitarno pravo

FHP-DJ-021 FOND Transkripti sa suđenja za ubistvo Predsednika Vlade Republike Srbije Dr. Zorana Đinđića

FHP-SH-025 FOND Sudski spisi, sa suđenja državljanima Hrvatske za ratne zločine

FHP-RO-026 FOND Romi – izveštaji o incidentu, razni slučajevi napada na Rome, pravo na stanovanje i diskriminacija, iseljavanje Roma, pravo na život i diskriminacija, deportacija Roma iz Savezne Republike Nemačke, CAT- Convention Against Torture

FHP-LV-0027  FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima paravojnih formacija i pripadnicima JNA za zločine nad civilima u Lovasu

FHP-CU-028 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima voda 177. Vojno teritorijalnog odreda Peć Vojske Jugoslavije,  za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u selu Ćuška na Kosovu

FHP-BY-029 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima MUP-a Srbije,  za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika Petrovom Selu u Srbiji

FHP-OR-030 FOND Vreme kada je narod govorio – Odjeci i reagovanja

FHP-IF-031 FOND Istraživanje Fonda za humanitarno pravo o ratnoj propagandi u štampanim medijima

FHP-THA Video arhiva suđenja u MKTJ

Share