Arhiv Fonda za humanitarno pravo

U Arhivu Fonda za humanitarno pravo (FHP) pohranjena je primarna građa o kršenju ljudskih prava koja su masovno činjena na teritoriji bivše Jugoslavije, kao i više od 90 odsto kopije javne arhive Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Primarna arhivska građa prikuplja se kroz istraživanje ratnih zločina i povreda ljudskih prava koje FHP sprovodi od 1992. godine. Osim toga, FHP je deo svoje arhivske građe preuzeo od drugih institucija sa kojima je sarađivao tokom 30 godina svog postojanja. Tako, Arhiv FHP-a sadrži, između ostalog, i veliki broj dokumenata sa suđenja za ratne zločine u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, medijsku arhivu iz devedesetih godina, kao i audio-video snimke suđenja pred MKSJ i dokumentaciju koja je u formi dokaza izvedena na suđenjima u MKSJ.

Arhiv FHP-a sadrži ukupno 119,20 arhivskih metara štampane dokumentacije, 39.126 diskova na kojima je snimljena arhiva MKSJ kao i 1692 CD i DVD diskova sa sa različitim video materijalom na CD i DVD formatu koji sadrže televizijske priloge, filmove, snimke sa konferencija, foruma, sastanaka i snimaka intervjua usmene istorije.

Odobrenje za korišćenje arhivske građe u naučno-istraživačke svrhe daje osnivačica FHP-a na osnovu prethodno upućenog zahteva u pisanoj formi koji možete poslati na email: office@hlc-rdc.org i archive@hlc-rdc.org. U zahtevu se navode tema i cilj istraživanja.

Arhiv FHP-a je uvršten u radnu grupu Arhiva za ljudska prava Međunarodnog arhivskog saveta.

Fondovi:

FHP-SA-001 Suđenja Albancima u vreme Slobodana Miloševića

FHP-SS-002 Suđenja državljanima Srbije za ratne zločine

FHP-OV-003 Suđenja pripadnicima TO Vukovar i paravojne jedinice Leva Supoderica

FHP-ZV-004 Suđenja pripadnicima paravojne jedinice ŽUTE OSE za zločine nad civilima u Zvorniku

FHP-SC-005 Suđenja pripadnicima jedinice Škorpioni za zločine nad civilima u Srebrenici

FHP-LR-006 Suđenja pripadnicima Vojne policije Hrvatske vojske za zločine u Vojnom zatvoru Lora

FHP-SB-007 Suđenja pripadnicima Vojske Republike Srpske za zločine nad civilima u Srebrenici

FHP-SJ-008 Suđenja pripadnicima paravojne jedinice Osvetnici za otmicu i ubistvo Muslimana iz Sjeverina u Srbiji

FHP-ST-009 Suđenja pripadnicima Vojske Republike Srpske za otmicu i ubistvo civila iz voza u Štrpcima

FHP-PD-010 Suđenja pripadnicima paravojne jedinice ŠKORPIONI za zločine nad civilima u Podujevu

FHP-PR-011 Policijska represija u Srbiji i na Kosovu PODFOND: FHP-PR-011-1 Otpor

FHP-NP-012 Pravo na imovinu i nepokretnosti – zahtevi za vraćanje stanarskih prava proteranih lica

FHP-PB-013 Dokumentacija o položaju manjina i kršenjima ljudskih prava na teritoriji Preševa, Bujanovca i Medveđe

FHP-EX-014 Ekshumacije u Srbiji i na Kosovu

FHP-SN-015 Dokumentacija o položaju manjina i kršenju ljudskih prava na teritoriji Sandžaka

FHP-SP-016 Zastupljenost političkih stranaka i predsedničkih kandidata u elektronskim i štampanim medijima u Srbiji

FHP-KF-017 Konferencije u organizaciji Fonda za humanitarno pravo – programi i materijali

FHP-DJ-021 Suđenje za ubistvo Predsednika Vlade Republike Srbije Dr. Zorana Đinđića

FHP-SH-025 Suđenja državljanima Hrvatske za ratne zločine

FHP-RO-026 Romi – izveštaji o incidentu, razni slučajevi napada na Rome, pravo na stanovanje i diskriminacija, iseljavanje Roma, pravo na život i diskriminacija, deportacija Roma iz Savezne Republike Nemačke, CAT- Convention Against Torture

FHP-LV-0027 Suđenja pripadnicima paravojnih formacija i pripadnicima JNA za zločine nad civilima u Lovasu

FHP-CU-028 Suđenja pripadnicima Vojske Jugoslavije za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u selu Ćuška na Kosovu

FHP-BY-029 Suđenja pripadnicima MUP-a Srbije za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u Petrovom Selu u Srbiji (Bytiqi)

FHP-OR-030 Vreme kada je narod govorio – Odjeci i reagovanja

FHP-IF-031 Istraživanje Fonda za humanitarno pravo o ratnoj propagandi u štampanim medijima

FHP-THA Video arhiva suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju

FHP-DT Video dokumentacija

FHP-ED Akademski tekstovi

FHP-FHP-I Izveštaji Fonda za humanitarno pravo

FHP-KIC Izveštaji Kosovskog Informacionog centra

FHP-LP Ljudska prava u Srbiji

FHP-MI Monitoring izbora

FHP-ND Novinska dokumentacija i press clipping

FHP-NM Izveštaji nevladinih i međunarodnih organizacija

FHP-OH Usmena istorija

FHP-PM Prinudna mobilizacija

FHP-RE Rekom potpisi, koordinacijsko veće, skupštine, izjave, konsultacije, pres kliping, filmovi, fotografije

FHP-RZ Ratni zločini – razna dokumentacija

FHP-SB-SUB Tužba BiH protiv SRJ za genocid-sudska i druga dokumentacija

FHP-SK Suđenja na Kosovu

FHP-SU Srpska udruženja – izveštaji, bilteni, korespodencija

FHP-ZU Zakoni, uredbe, nacrti

Share