Romi u Srbiji

t_Romi_u_Srbiji

Knjiga se sastoji iz dva dela. Prvi deo govori o Romima u Srbiji od 1998. do 2003. fokusirajući se na slučajeve policijskog nasilja i nasilje od strane privatnih lica, poput grupe «skinheds», i diskriminaciju koju Romi doživljavaju u mnogim oblastima društva. Drugi deo govori o zloupotrebi i nasilju nad Romima na Kosovu u periodu od 24. marta do 1. septembra 1999. godine, kao i o položaju Roma na Kosovu nakon povlačenja srpskih snaga bezbednosti.

Izveštaj je zasnovan na istraživanju preko 250 incidenata u kojima su Romi bili žrtve diskriminacije, rasističkih ispada i policijskog nasilja. Sadrži i engleski prevod teksta.

Kat.br.: ISBN 86-82599-45-7 05/07/2003

Preuzmi publikaciju

Share