XIV broj biltena “kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI”

XIV broj biltena “kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI”

bilten_srpU novom broju biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI čitajte intervju sa glavnim tužiocem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Seržom Bramercom, o važnosti uspostavljanja krivične pravde za počinjene ratne zločine, i dostignućima MKSJ-a i nacionalnih pravosuđa. Bilten prenosi i mišljenje o tome postoje li i koja su ograničenja koja Evropskoj uniji otežavaju da pitanjima pravde za počinjene zločine pristupi odlučno i temeljno. Odgovore na ova pitanja dali su Iavor Rangelov i Marika Theros sa Londonske škole ekonomije i osnivačica FHP-a i koordinatorka Inicijative za REKOM Nataša Kandić.

Rubrika Događaji donosi pregled aktuelnosti u oblasti primene mehanizama tranzicione pravde i evropskih integracija Srbije, dok rubrika Suđenja za ratne zločine nudi pregled održanih suđenja i donetih presuda u prethodnom periodu.

Vaše mišljenje i komentare na bilten i/ili teme možete poslati emailom na towardsJUSTICE@hlc-rdc.org ili se uključiti u diskusiju na Twitteru uz korišćenje #towardsJUSTICE.

Svoj primerak biltena preuzmite ovde.

Share

Trinaesti broj biltena “kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI”

Trinaesti broj biltena “kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI”

bilten_srpU novom broju biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI čitajte intervju sa generalnim sekretarom Regionalnog saveta za saradnju Goranom Svilanovićem, i analizu položaja civilnih žrtava rata u Srbiji iz ugla pravnog analitičara Fonda za humanitarno pravo Relje Radosavljevića.

Rubrika Novosti donosi pregled aktuelnosti u oblasti tranzicione pravde i evropskih integracija Srbije, dok rubrika Suđenja za ratne zločine nudi pregled održanih suđenja i donetih presuda u prethodnom periodu.

Vaše mišljenje i komentare na bilten i/ili teme možete poslati emailom na towardsJUSTICE@hlc-rdc.org ili se uključiti u diskusiju na Twitteru uz korišćenje #towardsJUSTICE.

Svoj primerak biltena preuzmite ovde.

Share

Dvanaesti broj biltena “kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI”

Dvanaesti broj biltena “kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI”

bilten_srpNovi broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI donosi autorske tekstove zamenika tužioca za ratne zločine Republike Srbije Bruna Vekarića i programskog direktora Inicijative mladih za ljudska prava u Hrvatskoj Maria Mažića.

U svom autorskom tekstu, Bruno Vekarić piše o važnosti strateškog okvira za procesuiranje ratnih zločina i pripremi strategije Tužilaštva čiji će cilj biti istraživanje i procesuiranje svih odgovornih za nedela počinjena tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji.

Mario Mažić piše o odnosu hrvatskih institucija i EU prema potrebi da Hrvatska, kao post-konfliktna država, pre stupanja u zajednicu evropskih država sprovede reforme koje će obuhvatiti i primenu mehanizama tranzicione pravde.

Rubrika Novosti donosi pregled aktuelnosti u oblasti tranzicione pravde i evropskih integracija Srbije, dok rubrika Suđenja za ratne zločine nudi pregled održanih suđenja i donetih presuda u prethodnom periodu.

Vaše mišljenje i komentare na bilten i/ili teme možete poslati emailom na towardsJUSTICE@hlc-rdc.org ili se uključiti u diskusiju na Twitteru uz korišćenje #towardsJUSTICE.

Svoj primerak biltena preuzmite ovde.

Share

Jedanaesti broj biltena “kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI”

bilten_srpNovi broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI donosi intervju sa ambasadorom Švajcarske u Srbiji i u Crnoj Gori, gospodinom Žan-Daniel Ruhom i autorski tekst direktora Centra za praktičnu politiku Dragana Popovića.

Sa ambasadorom Ruhom razgovarali smo o uspostavljanju regionalne stabilnosti i pomirenja na Zapadnom Balkanu, prioritetima predsedavanja Srbije OEBS-om, dostignućima Srbije u suočavanju sa prošlošću i potencijalu evropskih integracija za unapređivanje ove oblasti, te o doprinosu Haškog tribunala utvrđivanju činjenica o počinjenim zločinima i pomirenju između različitih zajednica u regionu.

Dragan Popović je predočio važnost uključivanja tema iz oblasti tranzicione pravde u proces normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. On poručuje da Briselski pregovori nužno moraju obuhvatiti utvrđivanje istine o ratnim zločinima, procesuiranje odgovornih, sprovođenje institucionalnih reformi, širok spektar reparativnih mera i utvrđivanje sudbine nestalih osoba.

Rubrika Novosti donosi pregled aktuelnosti u oblasti tranzicione pravde i evropskih integracija Srbije, dok rubrika Suđenja za ratne zločine nudi pregled održanih suđenja i donetih presuda u prethodnom periodu.

Vaše mišljenje i komentare na bilten i/ili teme možete poslati emailom na towardsJUSTICE@hlc-rdc.org ili se uključiti u diskusiju na Twitteru uz korišćenje #towardsJUSTICE.

Svoj primerak biltena preuzmite ovde.

Share

Deseti broj biltena “kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI”

Deseti broj biltena “kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI”

bilten_srpObjavljen je novi broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI!

Deseti broj biltena donosi intervju sa dr Vladimirom Orlićem, predsedavajućim Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU-Srbija i poslanikom u Narodnoj skupštini Republike Srbije.  On odgovara na pitanja da li je Srbija prepoznala važnost rešavanja teškog nasleđa prošlosti, kako ovoj temi pristupa odbor na čijem je čelu, i kakav može biti doprinos nacionalnog parlamenta procesu pomirenja u regionu Zapadnog Balkana.

Programski direktor za Zapadni Balkan u organizaciji Civil Rights Defenders, Goran Miletić, analizira da li je i u kojoj meri Srbija ispunila političke kriterijume članstva u Evropskoj uniji.

Rubrika Novosti donosi pregled aktuelnosti u oblasti tranzicione pravde i evropskih integracija Srbije, dok rubrika Suđenja za ratne zločine nudi pregled održanih suđenja i donetih presuda u prethodnom periodu.

Vaše mišljenje i komentare na bilten i/ili teme možete poslati emailom na towardsJUSTICE@hlc-rdc.org ili se uključiti u diskusiju na Twitteru uz korišćenje #towardsJUSTICE.

Svoj primerak biltena preuzmite ovde.

Share

Deveti broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

Deveti broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

bilten_srpObjavljen je deveti broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI!

Deveti broj biltena prenosi razgovor sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvidom Mekalisterom o neophodnosti rešavanja nasleđa oružanih sukoba za državu koja teži da postane članica EU, i dosadašnjim naporima da se u Srbiji uspostave i primene mehanizmi tranzicione pravde.

Istraživačica na Univerzitetu u Magdeburgu Katarina Ristić analizira posledice politike uslovljavanja Srbije da sarađuje sa Haškim tribunalom, koju je godinama primenjivala EU, i njen doprinos iskrenom prihvatanju i priznanju odgovornosti za zločine počinjene tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji.

Rubrika Novosti donosi pregled dešavanja u oblasti tranzicione pravde i evropskih integracija Srbije u periodu od januara do aprila 2015.  godine.

Vaše mišljenje i komentare na bilten i/ili teme možete poslati emailom na towardsJUSTICE@hlc-rdc.org ili se uključiti u diskusiju na Twitteru uz korišćenje #towardsJUSTICE.

Svoj primerak biltena preuzmite ovde.

Share

Osmi broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

Osmi broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

bilten_srpObjavljen je osmi broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI!

O tranzicionoj pravdi kao sastavnom delu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji govori šef Delegacije EU u Srbiji, gospodin Majkl Davenport. On iznosi stav Evropske unije u pogledu rešavanja nasleđa oružanih sukoba i sistematskih kršenja ljudskih prava tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji i značaju pregovaračkog procesa za utvrđivanje i prihvatanje odgovornosti za počinjene zločine. Pogled na pregovore o pristupanju Srbije EU kao potencijalu za razvoj i sveobuhvatnu primenu adekvatnih mehanizama tranzicione pravde nudi Jelena Krstić, menadžerka za outreach Fonda za humanitarno pravo.

Rubrika Novosti donosi pregled dešavanja u oblasti tranzicione pravde i evropskih integracija Srbije u periodu od novembra 2014. do januara 2015. godine.

Vaše mišljenje i komentare na bilten i/ili teme možete poslati emailom na towardsJUSTICE@hlc-rdc.org ili se uključiti u diskusiju na Twitteru uz korišćenje #towardsJUSTICE.

Svoj primerak biltena preuzmite ovde.

Share

Sedmi broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

Sedmi broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

bilten_srpObjavljen je novi broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI!

Sedmi broj biltena prenosi iskustva Hrvatske, koja je deo svojih napora u toku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji usmerila i na unapređivanje procesuiranja za ratne zločine. Zahtev da se ova pitanja uključe u reformske procese u oblasti vladavine prava Hrvatskoj su došle iz Evropske unije, kao standardi koji moraju biti ispunjeni pre stupanja u zajednicu evropskih država. O tome piše Kristian Turkalj, pregovarač za poglavlja 23 i 24 Ministarstva pravde Republike Hrvatske.

Predsednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Semiha Kačar, piše o potrebi da Srbija prizna odgovornost za zločine koji su počinjeni nad stanovništvom Sandžaka tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, procesuira odgovorne za ove zločine a iz institucija ukloni pojedince koji su bili umešani u njih, te da žrtvama i članovima porodica stradalih prizna status civilnih žrtava rata.

Rubrika novosti donosi pregled najnovijih dešavanja u oblasti tranzicione pravde i evropskih integracija Srbije.

Zbog obustave rada advokatskih komora Srbije i Beograda, suđenja za ratne zločine nisu održavana od 10. septembra.

Vaše mišljenje i komentari na bilten i/ili teme koje pokreće su dobrodošli, i možete ih poslati emailom na  towardsJUSTICE@hlc-rdc.org ili se uključiti u diskusiju na Twitteru uz korišćenje #towardsJUSTICE.

Svoj primerak biltena preuzmite ovde.

Share

Šesti broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

Šesti broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

bilten_srpObjavljen je novi broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI!

Šesto po redu izdanje biltena u centar pažnje postavlja diskusiju o retkim optužnicama za ratne zločine protiv visokorangiranih pripadnika vojske i policije, te mogućnosti primene instituta komandne odgovornosti i procesuiranja za zločin protiv čovečnosti.

Istraživačica Amnesty International-a Sian Jones postavlja pitanje zašto u Srbiji, uprkos brojnim najavama, još uvek nema adekvatnih istraga osumnjičenih za planiranje, podstrekivanje, naređivanje I prikrivanje ratnih zločina. Ivan Jovanović, konsultant za međunarodno krivično i humanitarno pravo, agrumentuje da li se i zašto komandna odgovornost i zločin protiv čovečnosti mogu procesuirati u Srbiji.

Rubrika novosti donosi pregled najnovijih dešavanja u oblasti tranzicione pravde i evropskih integracija Srbije.

Pošaljite nam Vaše mišljenje i komentare na bilten i/ili teme koje pokreće, na adresu towardsJUSTICE@hlc-rdc.org a diskusija je dobrodošla i na Twitteru/#towardsJUSTICE.

Svoj primerak biltena preuzmite ovde.

Share

Peti broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

Peti broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

bilten_srpObjavljen je peti broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI!

Peti broj inicira diskusiju o značaju osnivanja Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području nekadašnje SFRJ (REKOM), i podseća na jedno zaboravljeno pitanje – prava žrtava prisilnih mobilizacija koje su se u Srbiji dešavale tokom oružanih sukoba u Hrvatskoj i BiH.

Stalne rubrike nude pregled događaja i suđenja za ratne zločine u periodu od 15.06.2014.

Bilten kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI ukazuje na važnost pokretanja procesa suočavanja sa prošlošću za državu koja pretenduje da se uključi u zajednicu evropskih država, ali i za samu Evropsku uniju. Istorija je pokazala da su nerešena pitanja iz prošlosti uvek prisutna i ometaju funkcionisanje političkog sistema, bilo da je reč o državi ili zajednici država. Stoga, i Republika Srbija i države članice Evropske unije imaju obavezu prema svojim građanima da im omoguće stabilan politički i pravni poredak, u kome postoji vladavina prava i koji pruža zaštitu i osigurava poštovanje ljudskih prava svojim građanima.

Vaše komentare na bilten i možete poslati na adresu towardsJUSTICE@hlc-rdc.org i priključiti se diskusiji na Twitteru/#towardsJUSTICE.

Svoj primerak biltena preuzmite ovde.

Share