Ljudski gubici Makedonije

Dostupni podaci govore da je u Makedoniji, tokom unutrašnjeg oružanog sukoba od januara  do kraja decembra 2001. godine život izgubilo oko 200 ljudi.

Share