Konkurs za poziciju koordinatora/ke projekta

Konkurs za poziciju koordinatora/ke projekta

KP-slika-bhsLokacija: Beograd, Srbija
Puno radno vreme, rad iz kancelarije
Rok za prijavljivanje: 17. decembar 2023. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je vodeća nevladina organizacija koja se bavi nasleđem ratova u bivšoj Jugoslaviji tokom devedesetih – u programima dokumentovanja, uspostavljanja pravde i memorijalizacije žrtava ratnih zločina. Program memorijalizacije oslanja se na dokumentaciju koju je FHP prikupio tokom 30 godina rada, uključujući i činjenice utvrđene pred sudovima, kako bi odao počast žrtvama ratnih zločina, kritički preispitivao dominantne narative o ratovima, pružio neformalnu edukaciju i, u različitim medijskim formatima, javnosti približio sudski utvrđene činjenice o ratnim zločinima.

Tražimo posvećenog/u i veštog/u profesionalca/ku koji/a će ojačati naš tim iskusnih istraživača/ica i praktičara/ki. Koordinator/ka projekta biće odgovoran/a za implementaciju i dalji razvoj programa te za praćenje i izveštavanje o realizaciji aktivnosti. On/ona će koordinisati rad tima od tri-četiri člana i biti direktno odgovoran/na zamenici izvršnog direktora.

Opis zaduženja:

 • koordinacija aktivnosti koje FHP sprovodi u oblasti kulture sećanja;
 • praćenje rada FHP-a u oblasti kulture sećanja;
 • osmišljavanje novih aktivnosti i rad na daljem razvoju programa memorijalizacije;
 • istraživanje i pisanje tekstova o različitim temama u oblasti kulture sećanja (članci, izveštaji, predlozi praktičnih politika i sl.);
 • uspostavljanje i održavanje saradnje s relevantnim organizacijama, institucijama i pojedincima u Srbiji, regionu i šire;
 • praćenje događaja u oblasti kulture sećanja u Srbiji i postjugoslovenskom prostoru;
 • doprinos obezbeđivanju finansijskih sredstava za nove projekte praćenjem otvorenih poziva i drugih mogućnosti prikupljanja sredstava i učestvovanjem u osmišljavanju predloga projekata;
 • komunikacija s donatorima i priprema izveštaja o realizaciji projekta;
 • ostale programske i projektne aktivnosti prema potrebi.

Za obavljanje navedenih aktivnosti, kandidat/kinja treba da ispunjava sledeće uslove:

 • završene master ili doktorske studije iz oblasti tranzicione pravde, kulture sećanja, suočavanja s prošlošću, izgradnje mira ili drugih relevantnih oblasti;
 • iskustvo u radu na temama vezanim za ratove devedesetih godina u bivšoj Jugoslaviji;
 • najmanje tri godine iskustva u radu na projektima;
 • odlično poznavanje rada na računaru;
 • tečno poznavanje bosansko-hrvatsko-srpskog i engleskog jezika.

Prednost će imati kandidati/kinje koji/e imaju:

 • objavljene radove u oblasti tranzicione pravde, kulture sećanja, izgradnje mira ili drugih relevantnih oblasti;
 • iskustvo u koordinaciji projekata.

Angažman zahteva puno radno vreme i rad u kancelariji u Beogradu.

Prijave treba da sadrže biografiju (CV) i motivaciono pismo sa informacijama o razlozima za prijavu na konkurs i ključnim oblastima potencijalnog doprinosa programu memorijalizacije Fonda za humanitarno pravo. Prijave slati na konkurs@hlc-rdc.org najkasnije do 17. decembra 2023. godine. Nakon razmatranja prijava, biće obavešteni/e samo kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor.

Share

Konkurs za stipendiranje: Aktivizam na polju sećanja

Konkurs za stipendiranje: Aktivizam na polju sećanja

MAF-slika-bhsFond za humanitarno pravo (FHP) je otvorio novi poziv za stipendiranje istraživača i praktičara u okviru programa „Aktivizam na polju sećanja”. Program uključuje stipendiju u trajanju od tri ili šest meseci za istraživače, novinare, umetnike i aktiviste zainteresovane za kulturu sećanja u odnosu na ratove devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije. Od stipendista se očekuje da u okviru programa kreiraju sadržaj u formi analize, predloga praktične politike, izveštaja, serije blogova, umetničkog dela, digitalnog zapisa, organizacije događaja i slično, koji će FHP objavljivati i promovisati. Stipendija nije rezidencijalna i ne zahteva prisustvo u Beogradu. Istraživački rad može početi od 1. februara 2024. godine, a završiti se najkasnije 30. septembra 2024. godine.

Stipendija uključuje mesečni honorar od 1.563 USD (bruto), namenjen podršci stipendistima tokom istraživačkog perioda i u realizaciji planiranog sadržaja.

Prijave za stipendiju treba da sadrže:

 • kratku biografiju;
 • motivaciono pismo sa informacijom o razlozima za apliciranje i oblastima interesovanja ili ekspertize kandidata (ne više od jedne strane);
 • koncept istraživačkog projekta, koji uključuje informacije o cilju istraživanja, planiranim aktivnostima, očekivanim rezultatima, konkretnim produktima istraživanja, i vremenski okvir početka i završetka rada (ne više od dve strane).

Prijave slati na imejl adresu memoryprogram@hlc-rdc.org sa naznakom „Prijava za stipendiju 2023”, najkasnije do 22. decembra 2023. godine. Prijave mogu biti na engleskom ili BCMS jeziku. Kandidati će o uspešnosti prijave biti obavešteni tokom druge polovine januara.

Od 1992. godine, Fond za humanitarno pravo radi na dokumentovanju ratnih zločina i kršenja ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji, fokusirajući se na žrtve i njihova svedočenja. Od svog postojanja, FHP zagovara sveobuhvatan rad na procesu tranzicione pravde. Rad organizacije se zasniva na tri stuba: dokumentovanju, pravdi i sećanju, pri čemu je program „Aktivizam na polju sećanja” ključan za budućnost organizacije. U okviru tog programa, FHP komemoriše i podseća na žrtve sukoba kroz različite inicijative, uključujući javne debate, dokumentarne filmove i digitalni aktivizam na društvenim mrežama, i kroz druge digitalne prakse sećanja. Pored odavanja počasti žrtvama ratnih zločina i masovnih kršenja ljudskih prava tokom ratova devedesetih, program „Aktivizam na polju sećanja” preispituje i kritikuje dominantne revizionističke narative o ratovima, pruža neformalno obrazovanje, promoviše sudski utvrđene činjenice o ratovima na angažovan način, koristeći različite medijske formate. Program takođe sprovodi istraživanja, analize i predloge praktičnih politika usmerene na politike sećanja u regionu.

Sva pitanja o stipendiji i uslovima stipendiranja zainteresovani mogu poslati na adresu memoryprogram@hlc-rdc.org ili nikola.gajic@hlc-rdc.org.

Share

Izveštaj Saveta Evrope: Negiranje ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji strategija političara za ostanak na vlast

Izveštaj Saveta Evrope: Negiranje ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji strategija političara za ostanak na vlast

VOA-logo Hiljade osumnjičenih za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije još nije procesiurano, veliki broj predmeta je na čekanju, dok nastojanja u dostizanju pravde usporavaju, jedan je od zaključaka izveštaja komesarke Saveta Evrope za ljudska prava Dunje Mijatović pod nazivom “Suočavanje sa prošlošću za bolju budućnost”.

Trenutna klima negiranja ratnih zločina i glorifikovanja ratnih zločinaca je nepovoljna za efektivno utvrđivanje državne odgovornosti. Zaštita svedoka i propisi o amnestiji i dalje su izazov. Jedna od ključnih prepreka pravdi je i minimalna ili nepostojeća pravosudna saradnja između nekih zemalja, što uključuje i njihovo odbijanje da izruče sopstvene državljane koji i dalje uživaju nekažnjivost, ponekad zahvaljujući činjenici da imaju dvojna državljanstva zemalja regije”, precizirano je u tekstu izveštaja čija je namena da ukaže na put pravde, mira i društvene kohezije u regiji bivše Jugoslavije – kako je precizirano njegovim podnaslovom.


Share

Godišnji izveštaj Evropske komisije za 2023. godinu – Srbija nazaduje u procesuiranju ratnih zločina

Godišnji izveštaj Evropske komisije za 2023. godinu – Srbija nazaduje u procesuiranju ratnih zločina

EU izveštaj slika - 1Evropska komisija (EK) usvojila je, 8. novembra 2023. godine, godišnji izveštaj u kojem je data procena stanja i napretka Republike Srbije na putu pristupanja Evropskoj uniji.

U okviru Poglavlja 23, koje se tiče pravosuđa i osnovnih prava, u izveštaju EK se nalaze i prikaz i ocena rada relevantnih državnih institucija u vezi sa suđenjima za ratne zločine u Srbiji, a posebno Javnog tužilaštva za ratne zločine (JTRZ), njihove saradnje s regionalnim i međunarodnim akterima, kao i efikasnosti i posvećenosti procesima krivične pravde.


Share

BBC lista 100 inspirativnih i uticajnih žena iz celog sveta za 2023.

BBC lista 100 inspirativnih i uticajnih žena iz celog sveta za 2023.

nk-bbcU kategoriji Politika & Zagovaranje: Rukshana Kapali, Nepal, Sonia Guajajara, Brazil, Monica McWilliams, UK, Summia Tora, Afghanistan, Sepideh Rashnu, Iran, Neema Namadamu, Democratic Republic of Congo, Bella Galhos, East Timor, Rina Gonoi, Japan, Maryam Al-Khawaja, Bahrain/Denmark, Christiana Figueres, Costa Rica, Tamar Museridze, Georgia, Iryna Stavchuk, Ukraine, Nataša Kandić, Serbia, Yael Braudo-Bahat, Israel, Michelle Obama, US, Shamsa Araweelo, Somalia/UK, Bernadette Smith, Turtle Island / Canada, Renita Holmes, US, Dehenna Davison, UK, Yasmina Benslimane, Morocco, Xu Zaozao, China, Alicia Cahuiya, Ecuador, Najla Mohamed-Lamin, Western Sahara, Sofia Kosacheva, Russia, Ulanda Mtamba, Malawi, Amal Clooney, UK/Lebanon and Gloria Steinem, US.

https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-02d9060e-15dc-426c-bfe0-86a6437e5234

Share

Zločin na Ovčari – 32 godine izbegavanja odgovornosti

Zločin na Ovčari – 32 godine izbegavanja odgovornosti

Deklaratat - 3Povodom 32. godišnjice zločina na poljoprivrednom dobru „Ovčara“ kod Vukovara, Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od institucija Srbije da procesuiraju oficire bivše JNA koji su direktno doprineli izvršenju tog zločina, odustanu od podrške ratnim zločincima, okončaju višegodišnju potragu za posmrtnim ostacima žrtava i omoguće stvaranje dostojanstvene kulture sećanja na žrtve.


Share

Međunarodna konferencija o digitalnim arhivima organizacija civilnog društva

Međunarodna konferencija o digitalnim arhivima organizacija civilnog društva

Fond za humanitarno pravo u saradnji sa konzorcijumom Globalna inicijativa za pravdu, istinu i pomirenje organizuje trodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom “Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za digitalno arhiviranje“. Cilj ovog događaja je pružanje podrške organizacijama civilnog društva iz celog sveta u razvoju njihovih digitalnih arhiva posvećenih sistematskim i masovnim kršenjima ljudskih prava. 

Konferencija će se održati od 1. do 3. novembra 2023. godine u Beogradu, uz učešće stručnjaka i predstavnika organizacija koje dokumentuju kršenja ljudskih prava iz više od 15 zemalja, među kojima su Argentina, Ukrajina, Indonezija, Španija, Hrvatska, Šri Lanka i druge. Raznovrsnost učesnika i društvenih i političkih konteksta u kojima se ove organizacije bave dokumentovanjem i digitalnim arhiviranjem kršenja ljudskih prava obezbediće različitost perspektiva i obogatiti diskusije. 


Share

Prikriveno pomirenje: kako ljudi razgovaraju o ratnim zločinima

Prikriveno pomirenje: kako ljudi razgovaraju o ratnim zločinima

Kostovicova - slikaPrikaz knjige Denise Kostovicove „Prikriveno pomirenje: kako ljudi razgovaraju o ratnim zločinima“ (Reconciliation by Stealth: How People Talk about War Crimes, Cornell University Press, 2023)

Jasna Dragović – Soso

Kada je u pitanju postkonfliktni Balkan, publikacije iz oblasti tranzicione pravde su brojne. Region je bio, kao što smo Eric Gordy i ja primetili pre više od 10 godina, prava „laboratorija inicijativa o tranzicionoj pravdi“, iako mislim da bi bilo pošteno reći da je pažnja javnosti najviše bila usmerena na Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. U tom kontekstu, vredi napomenuti da je u poslednjih nekoliko decenija bilo i nekoliko inicijativa komisija za istinu, na nacionalnom i lokalnom nivou, a pre svega je postojala regionalna inicijativa koju je pokrenula Koalicija za REKOM, poznata kao mreža od preko 2.000 organizacija civilnog društva i pojedinaca. Od svih ovih raznih inicijativa, REKOM je bio daleko najoriginalniji i ujedno najodrživiji projekat – vođen u rasponu više od jedne decenije, uključujući, kako se primećuje u „Prikrivenom pomirenju“, godine konsultacija sa različitim zainteresovanim stranama širom regiona. Stoga je izazvalo prilično interesovanje i akademska istraživanja koja su proizvela različite procene procesa i uticaja projekta. Kako pozicionirati knjigu Kostovicove u ovoj literaturi?


Share

Sjeverin – 31 godina od otmice i ubistva 17 građana Srbije

Sjeverin – 31 godina od otmice i ubistva 17 građana Srbije

pamtimo-sjeverinPovodom 31. godišnjice otmice i ubistva 17 građana Srbije bošnjačke nacionalnosti iz mesta Sjeverin kod Priboja, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji pamte i podsećaju na žrtve tog zločina, naglašavaju da višegodišnja potraga porodica za posmrtnim ostacima žrtava još nije okončana i zahtevaju od institucija Srbije da prekinu kontinuitet diskriminacije, kršenja prava i uskraćivanja podrške porodicama žrtava.

Dvadeset drugog oktobra 1992. godine, meštani Sjeverina krenuli su svakodnevnim poslom u Priboj, autobusom užičkog preduzeća „Raketa”, koji je saobraćao na redovnoj liniji između mesta Rudo (BiH) i Priboja (Srbija). U mestu Mioče (BiH), pripadnici jedinice „Osvetnici”, koja je delovala u okviru snaga Vojske Republike Srpske (VRS), zaustavili su autobus. Nakon što su legitimisali sve putnike, iz autobusa su izveli 16 stanovnika Sjeverina i vojnim kamionom ih odvezli u pravcu Višegrada, gde su ih brutalno pretukli i potom ubili.


Share

Lovas – 32 godine od stradanja civila na minskom polju

Lovas – 32 godine od stradanja civila na minskom polju

Saopštenje slikaDanas, 18. oktobra 2023. godine, navršavaju se 32 godine od zločina koji je počinjen u selu Lovas (Republika Hrvatska), kada su pripadnici srpskih snaga naterali oko 50 civila da koračaju kroz minsko polje, usled čega je stradalo 20, a ranjeno 14 osoba. Na putu do minskog polja, ubijen je jedan civil. U periodu od 10. oktobra, kada je Jugoslovenska narodna armija zauzela Lovas, do 18. oktobra, u tom selu ubijeno je ukupno 70 civila.

Za zločin na minskom polju do danas je izrečena jedna pravnosnažna presuda, kojom su tri pripadnika JNA i tri pripadnika dobrovoljačkog odreda „Dušan Silni“ osuđeni za nečovečno postupanje prema civilima koje su koristili kao živi štit. Petorici optuženih izrečena je kazna zatvora ispod zakonskog minimuma od pet godina, a jedan je osuđen na šest godina zatvora. U presudi Apelacionog suda ne navodi se da su na minskom polju smrtno stradali i ranjeni civili, kao ni njihov broj.


Share