Nataša Kandić osuđena po tužbi Tomislava Nikolića

Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo (FHP), proglašena je krivom za klevetu predsednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića.

Share

Početak primene Zakona o promovisanju i zaštiti prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo

– Izveštaj FHP – Kosovo

U periodu od septembra do decembra 2008. godine Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) sproveo je istraživanje o primeni Zakona o promovisanju i zaštitu prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo, s posebnim osvrtom na osnivane Konsultativnog veća za zajednice pri Kancelariji predsednika Kosova.


Share

Poseta učenika srednjih škola i studenata iz Preševa i Bujanovca

U utorak, 18. novembra 2008. godine, 48 učenika srednjih škola i studenata iz Preševa i Bujanovca posetili su Fond za humanitarno pravo (FHP). Sandra Orlović, zamenica izvršne direktorke FHP, upoznala ih je sa inicijativom za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica za ratne zločine i druge teške povrede ljudskih prava u prošlosti (REKOM) koju su pokrenuli FHP, Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC-BiH) i Documenta (Hrvatska).


Share

Četvrti Regionalni forum o uspostavljanju pravde u post-jugoslovenskim društvima: inicijativa za osnivanje Regionalne komisije

U ime koalicije organizacija za ljudska prava, udruženja žrtava, organizacija mladih, novinara i umetnika, učesnika u konsultacijama o inicijativi za osnivanje Regionalne Komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima (REKOM), Fond za humanitarno pravo (FHP), Documenta, Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC), Udruženje Shpresimi i Community Building Mitrovica, organizuju Četvrti Regionalni forum o uspostavljanju pravde u post-jugoslovenskim društvima, 28. i 29. oktobra 2008. godine, u Prištini.


Share

Brošura – Borite se za ostvarenje prava koja imate kao pripadnik zajednice!

Kao građanin/građanka Republike Kosovo, vi imate mnoga prava i obaveze. Ta prava i obaveze su proklamovana i zajemčena Ustavom Republike Kosovo, koji je stupio na snagu 15. juna 2008. godine, kao i brojnim zakonima i drugim propisima.


Share

Brošura – Borite se za ostvarenje svojih jezičkih prava!

Kao građanin/građanka Republike Kosovo, vi imate mnoga prava i obaveze. Ta prava i obaveze su proklamovana i zajemčena Ustavom Republike Kosovo, koji je stupio na snagu 15. juna 2008. godine, kao i brojnim zakonima i drugim propisima.


Share

Brošura – Borite se za svoje pravo da ne budete diskriminisani!

Kao građanin/građanka Republike Kosovo, vi imate mnoga prava i obaveze. Prava i obaveze su proklamovane i zajemčene Ustavom Republike Kosovo, koji je stupio na snagu 15. juna 2008. godine, kao i brojnim zakonima i drugim propisima.


Share

Etničke zajednice na Kosovu u 2007. i 2008.

Pitanja bezbednosti, zapošljavanje i primena Zakona o upotrebi jezika i Zakona protiv diskriminacije na Kosovu; Povratak raseljenih na Kosovo u 2007. i 2008.; Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu; Primena Zakona o upotrebi jezika u procesu obrazovanja na Kosovu; Primena Zakona protiv diskrimincije i Zakona o upotrebi jezika u javnim preduzećima na Kosovu.


Share

Konferencija Brčko `92: Van svake sumnje

Fond za humanitarno pravo (FHP) je u saradnji sa Outreach programom Haškog tribunala, Savezom logoraša BiH i Udruženjem logoraša Brčko Distrikta organizovao konferenciju koja promoviše sudsku istinu i glas žrtava ratnih zločina počinjenih u Brčkom tokom 1992, Brčko `92: Van svake sumnje. Konferencija je održana 5. septembra 2008. godine, u Sava centru (sala 2/0), u Beogradu.

Share