Stažisti Evropske komisije posetili FHP

Sedam stažista u Generalnom direktoratu za proširenje EU pri Evropskoj komisiji posetili su prostorije Fonda za humanitarno pravo (FHP), i razgovarali sa zamenicom izvršne direktorke, Sandrom Orlović, i koordinatorom Baze podataka FHP-a, Predragom Miletićem.

Stažisti, poreklom iz Poljske, Rumunije, Finske, Švedske, Francuske, Grčke, Italije i Holandije, posetili su Beograd kako bi se upoznali sa perspektivama Srbije u pogledu proširenja EU.

web2a

Nakon što su pogledali dokumentarni film o FHP, koji ih je upoznao sa najvažnijim postignućima i aktivnostima od osnivanja do danas, zamenica izvršne direktorke FHP-a upoznala je goste sa strukturom i trenutnim akitvnostima FHP-a, posebno inicijativom za uspostavljanje Regionalne komisije koja bi se bavila utvrđivanjem činjenica o ratnim zločinima i drugim kršenjima ljudskih prava počinjenim na prostoru bivše SFRJ (REKOM).

web1a

“Suđenja za ratne zločine sama po sebi nisu dovoljna za utvrđivanje činjenica. U skladu sa sadašnjim tempom odvijanja tih suđenja, tek za oko 20 godina biće presuđeno 1000 počinilaca. Zato je Inicijativa REKOM važna, a osim toga je i izuzetan primer regionalne saradnje”, rekla je Sandra Orlović.

Koordinator baze podataka FHP-a, Predrag Miletić predstavio je proces prikupljanja, obrade i arhiviranja podataka o ratnim zločinima, i demonstrirao načine pretraživanja baze podataka, po datumu, mestu zločina, imenima žrtvi ili počinilaca, i drugim parametrima.

Goste je takođe zanimala problematika prikupljanja podataka na terenu, rada sa svedocima zločina, zaštite identiteta svedoka, kao i nivo saradnje koji FHP ostvaruje sa vladinim institucijama, i odnos društva u Srbiji prema radu FHP-a.

Share