Izašao novi broj Foruma za tranzicionu pravdu

Forum za tranzicionu pravdu je časopis koji se bavi izazovima, problemima i aspektima bitnim za tranzicionu pravdu u post-konfliktnim društvima zapadnog Balkana. Objavljivaćemo priloge o nacionalnim suđenjima za ratne zločine i suđenjima pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, zatim tekstove o mehanizmima i inicijativama za utvrđivanje i kazivanje istine, reparacijama, i reformi institucija u državama naslednicama bivše Jugoslavije, ali i o iskustvima drugih društava u prevladavanju zločina iz prošlosti.

Novi, treći broj Foruma za tranzicionu pravdu (septembar 2009) posvećen je pitanju Evropske Unije i tranzicione pravde: od retributivne do restorativne pravde na zapadnom Balkanu.

Share