Prezentacije popisa ubijenih, stradalih i nestalih u Kosovo Polju/ Fushe Kosove i Obiliću/Kopiliq

Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) organizovaće, uz podršku opštinskih skupština, sastanak sa meštanima Kosovo Polja/Fushe Kosove u četvrtak 17. septembra i sa meštanima Obilića/Kopiliq u petak 18. septembra, i tom prilikom održati prezentaciju popisa ubijenih, stradalih i nestalih na Kosovu tokom sukoba 1998. i 1999. godine.

Na prezentacijama će članovi porodica ubijenih, stradalih i nestalih iz ove dve opštine moći da provere i eventualno dopune podatke koje o njihovim najbližim poseduje FHP Kosovo.

Istraživači FHP Kosovo su od juna 2005. počeli sa prikupljanjem podataka o svim ubijenim i nestalim licima za vreme sukoba 1998. i 1999. godine. Do sada su istraženi i u potpunosti dokumentovani podaci o okolnostima stradanja ili nestanka 10.283 lica. Pored toga, FHP Kosovo raspolaže sa nepotpunim podacima za još 3.540 žrtava, čiji podaci se trebaju upotpuniti uz pomoć članova njihovih porodica.

Kao primarni izvor informacija istraživači koriste izjave porodica žrtava i izjave očevidaca. Takođe se koriste i drugi izvori informacija, kao što su transkripti sa suđenja pred Tribunalom u Hagu, ali i pred lokalnim sudovima, te izveštaji drugih organizacija za ljudska prava, izveštaji novinskih agencija itd.  Svi ovi podaci unose se u elektronsku  bazu podataka, koja se potom radi provere podataka predstavlja na prezentacijama po kosovskim opštinama.

Svi članovi porodica žrtva, kao i ostali građani i zainteresovani, pozvani su da prisustvuju ovim prezentacijama podataka o ubijenim, stradalim i nestalim u Kosovo Polju/Fushe Kosove, 17. septembra u 12:00h, i u Obiliću/Kopiliq 18. septembra u 11:00h. Prezentacije će se održati u salama opština.

Share