Predstavljeni rezultati dosadašnjeg popisa ubijenih, stradalih i nestalih Srba, Roma, Bošnjaka, Crnogoraca i drugih nealbanaca na Kosovu

Povodom Međunarodnog dana nestalih, Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je 30.08.2009. u Media centru u Beogradu popis ubijenih, stradalih i nestalih Srba, Roma, Bošnjaka, Crnogoraca i drugih nealbanaca na Kosovu u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. Tom prilikom prisutnima je prikazan i TV spot Da ljudi pamte ljude, koji će biti emitovan u medijima u Srbiji i na Kosovu kao poziv porodicama ubijenih, stradalih i nestalih da se jave FHP-u i provere podatke o njihovim najbližim i o drugim žrtvama o kojima imaju saznanja. Izvršna direktorka FHP-a, Nataša Kandić, rekla je da je svrha TV spota da privuče pažnju javnosti i političara, i da ih ohrabri da pomognu u rešavanju slučajeva nestalih osoba, tako da njihovi najbliži konačno mogu pronaći smiraj.

Prema podacima Fonda za humanitarno pravo (FHP), tokom oružanog sukoba na Kosovu u periodu od 1. januara 1998. do 14. juna 1999. godine i nakon dolaska međunarodnih snaga na Kosovo do decembra 2000. godine, na Kosovu je ubijeno, stradalo i nestalo 13.421 osoba. O sudbini 1.886 osobe se ni danas ne zna ništa a njihove porodice još uvek tragaju za njihovim telima. Među njima je preko 500 Srba, Roma, Bošnjaka i drugih nealbanaca.

Od ukupnog broja žrtava (13.421), 10.533 su Albanci, 2.238 su Srbi, 126 Romi, 100 Bošnjaci, 40 Crnogorci, 25 Aškalije, 18 Egipćani, 13 Turci, 10 Mađari, osam (8) Goranci, četiri (4) Makedonci, dva (2) Bugari, dva (2) Česi, dva (2) Hrvati, dva (2) Rusa, dva (2) Slovenca, jedan (1) Rusin, jedan (1) Slovak i 294 žrtve čija se nacionalnost za sada ne može sa sigurnošću utvrditi.

press1

Uvodnu reč na predstavljanju Popisa nestalih dala je izvršna direktorka FHP-a, Nataša Kandić

Među Srbima, Romima, Bošnjacima, Crnogoricima i drugim nealbancima, najviše je civila (1.390). Najmasovniji zločin nad srpskim civilima desio se 18.07.1998. godine u selima Retimlju/Reti i Opteruša/Opterushë (opština Orahovac/Rahovec), kada su pripadnici OVK ubili jednog a oteli 21 meštanina ovih sela. Njihova tela su 2005. godine ekshumirana iz masovne grobnice u Volujku/Vulljake, opština Klina/Klinë.

U periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine, ubijeno je ili nestalo 309 žena iz srpske, romske, bošnjačke i drugih nealbanskih etničkih zajednica. Dana 27.06.1999. godine, u selu Dojnice/Dojnicë (opština Prizren), oteto je 14 Srba, među kojima i devet žena o čijoj se sudbini ni do danas ništa ne zna.

press3

Zamenica izvršne direktorke FHP-a, Sandra Orlović, predstavila je bazu podataka i dosadašnji rezultat Popisa ubijenih, stradalih i nestalih

Od januara 1998. do povlačenja srpskih snaga sa Kosova u junu 1999. godine stradala su ukupno 577 vojnika i 354 pripadnik MUP-a, od kojih je 13 albanske nacionalnosti. Najviše vojnika stradalo je na karauli Košare/Koshare, na granici sa Albanijom, njih 76. Za 285 žrtava FHP do sada nije mogao sa sigurnošću utvrditi njihov status.

FHP je registrovao najviše ubistava, stradanja i nestanaka Srba, Roma, Bošanjaka i drugih nealbanaca u opštini Prizren (276), Priština/Prishtinë (271), Peć/Pejë (240), Đakovica/Gjakovë (233) i Klina/Klinë (150). Najmlađa žrtva je četvoromesečna beba Sava Mladenović iz Prizrena/Prizren, koji je spaljen sa svojom majkom u njihovoj porodičnoj kući 21.09.1999. godine. Najstarija žrtva je 81-ogodišnja Nada Vasić koja je u avgustu 1999. godine nestala iz svog stana u Prištini/Prishtinë i o njenoj sudbini se ni danas ne zna ništa.

press2

Prezentaciji je prisustvovao veliki broj novinara i gostiju

FHP je podatke o ubistvima, stradanjima i nestancima na Kosovu u periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine dobio analizom izjava svedoka i članova porodica, dokumentacije Haškog tribunala i domaćih sudova (u Srbiji i na Kosovu), zvaničnih izveštaja i spsikova, izveštaja domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija, publikacija, medijskih izveštaja, fotografija i drugih relevantnih izvora. Udruženja porodica žrtava iz Srbije i sa Kosova pomogla su FHP-u u prikupljanju dokumentacije i kontaktiranju porodica žrtava.

Popis ubijenih, stradalih i nestalih na Kosovu podržali su: Britanska ambasada u Beogradu, the French Catholic Committee against Hunger and for Development, Nemačka ambasada u Beogradu, IKV Pax Christi, Kosovo Fund for an Open Society, Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, Oak foundation, Sigrid Rausing Trust, Švedski helsinški komitet za ljudska prava, United States Institute of Peace i USAID.

Kliknite na sliku dole da pogledate izveštaj televizije B92 o ovoj press konferenciji:

Share