Direktorka FHP održala predavanje u Sarajevu

Direktorka Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić, učestvovala je u svojstvu predavača na trećoj Međunarodnoj letnjoj školi za studente prava, u Sarajevu, pod nazivom „Tranziciona pravda u jugoistočnoj Evropi“.

Direktorka FHP je tom prilikom studentima predstavila inicijativu za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na prostoru bivše Jugoslavije (REKOM). Pored toga, Kandić je govorila i o važnosti arhive Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu za utvrđivanje činjenica o onome što se događalo tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji.

Letnju školu, koja je trajala od 9. do 22.08.2009, organizovali su Fondacija Konrad-Adenauer, u sklopu svog programa „Vladavina prava za jugoistočnu Evropi“, i udruženje Pravnik iz BiH

Školu su pohađali apsolventi i studenti postdiplomskih studija iz oblasti prava i političkih nauka, kako iz država u regionu tako i iz SAD, Velike Britanije, Italije, Nemačke, Španije, Francuske, Gruzije, i Turske.

Pored Nataše Kandić, predavači na ovogodišnjoj letnjoj školi u Sarajevu bili su i Dick Oosting, direktor Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu, Raluca Ursachi sa Pariskog univerziteta, Vladimir Petrović, istraživač saradnik sa Instituta za savremenu istoriju iz Beograda, Raluca Grosescu sa Instituta za istraživanje komunističkih zločina u Rumuniji, Refik Hodžić, oficir BiH za vezu s Haškim tribunalom, te predstavnici misije OEBS-a u BiH.

Share