Stažisti Evropske komisije posetili FHP

Sedam stažista u Generalnom direktoratu za proširenje EU pri Evropskoj komisiji posetili su prostorije Fonda za humanitarno pravo (FHP), i razgovarali sa zamenicom izvršne direktorke, Sandrom Orlović, i koordinatorom Baze podataka FHP-a, Predragom Miletićem.


Share

U Đulićima održan skup o suđenjima za ratne zločine

Udruženje porodica zarobljenih i nestalih općine Zvornik organizovalo je 8.07.2009. godine skup u selu Đulići o istragama i suđenjima za ratne zločine prema civilima tog i drugih bošnjačkih sela u opštini Zvornik, koji su počinjeni u 1992. godini.


Share

Studenti iz Srbije, Holandije i Kosova posetili FHP

Petnaest studenata iz Holandije, Kosova i Srbije, učesnika projekta „Naša budućnost – evropske integracije“, posetili su prostorije Fonda za humanitarno pravo (FHP), i razgovarali sa zamenicom izvršne direktorke, Sandrom Orlović i regionalnom koordinatorkom za osnivanje REKOM-a, Jelenom Simić.


Share

U Đakovici/Gjakovë i Velikoj Kruši/Krushe e Madhe održane prezentacije popisa ubijenih, nestalih i stradalih

Ukupno više od 140 učesnika prisustvovalo je prezentacijama dosadašnjih rezultata popisa ubijenih, stradalih i nestalih osoba na područjima opština Đakovica/Gjakovë i Orahovac/Rrahovec na Kosovu, koje su organizovane u hotelu Pastrik u Đakovici/Gjakovë 4.07.2009. a za opštinu Orahovac/Rrahovec u Domu kulture u Velikoj Kruši/Krushe e Madhe, 5.07.2009. Obe prezentacije održane su u organizaciji FHP Kosovo.


Share

Panel diskusija Tranziciona pravda: uloga civilnog društva

Fond za humanitarno pravo iz Beograda i Centar za studije globalnog upravljanja, Londonske škole za ekonomiju i političke nauke, organizovali su 19.06.2009. u beogradskom hotelu Zira panel diskusiju na temu “Tranziciona pravda: Uloga civilnog društva”.


Share

Seminar o tranzicionoj pravdi održan u Novom Pazaru

Seminar pod nazivom Tranziciona pravda – osnovni mehanizmi, izazovi i problemi, održan je u Novom Pazaru u organizaciji Fonda za humantarno pravo (FHP) i Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Seminaru je prisustvovalo oko četrdeset učesnika, predstavnika nevladinih organizacija, udruženja žrtava proteranih stanovnika iz opštine Priboj, studentskih asocijacija, lokalnih medija, ali i pojedinaca.


Share

Peti forum o tranzicionoj pravdi u Budvi

Peti regionalni forum o tranzicionoj pravdi u post-jugoslovenskim zemljama počeće sutra u Bečićima kod Budve, i završiće se u nedelju poslepodne. Forum organizuju Centar za građansko obrazovanje i Akcija za ljudska prava iz Crne Gore u ime Koalicije preko 200 nevladinih organizacija i pojedinaca iz regiona koji na ovom skupu nastavljaju konsultacije o osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava (REKOM) na teritoriji bivše SFRJ.


Share

FHP poklanja transkripte sa suđenja Slobodanu Miloševiću

Fond za humanitarno pravo poziva naučne i obrazovne institucije, državne organe, pravosudne institucije, nevladine organizacije, političke partije, kao i sve zaniteresovane pojedince da se jave beogradskoj kancelariji FHP-a ukoliko žele komplet transkripata sa suđenja Slobodanu Miloševiću pred Haškim tribunalom.

Share

Konferencija za novinare: Odbijen zahtev za obeštećenje porodica otetih iz Sjeverina

Fond za humanitarno pravo (FHP) je povodom odbijanja tužbe za naknadu štete porodicama otetih iz Sjeverina 7. aprila 2009. godine održao konferenciju za novinare, u Tanjugovom Međunarodnom press centru. Na konferenciji su govorili Sandra Orlović, zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo, Behudin Hodžić i Dževad Koldžić kao predstavnici porodica otetih, i Marko Karadžić, državni sekretar Ministarstva za ljudska prava republike Srbije.

Share

Seminar Evropske integracije i tranziciona pravda: Od retributivne do restorativne pravde

Jednodnevni seminar Evropske integracije i tranziciona pravda: Od retributivne do restorativne pravde u organizaciji Fonda za humanitarno pravo (FHP) i Centre for the Study of Global Governance održan je 7. februara 2009. godine u Beogradu, u hotelu M.

Share