Održana konferencija Evropske integracije i tranziciona pravda

Konferencija „Evropske integracije i tranziciona pravda: perspektive i strategije za uspostavljanje restorativne pravde na zapadnom Balkanu“, održana je u utorak 1. decembra u Briselu, u organizaciji London School of Economic (LSE), The Center for the Study of Global Governance, i Fonda za humanitarno pravo.

Svrha konferencije bila je da se predstavnicima institucija EU predstave vansudski mehanizmi tranzicione pravde (proces traganja za istinom, nasuprot krivičnom gonjenju), kao i da se aktivistima civilnog društva sa zapadnog Balkana pruži platforma sa koje mogu pomoći da se politika EU oblikuje prema potrebama tranzicione pravde na zapadnom Balkanu. Konferencija je takođe imala posebnu svrhu da se dobije podrška EU za regionalni pristup utvrđivanju i kazivanju istine o onome šta se dogodilo.

Konferenciju su otvorili Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo i Pierre Mirel, direktor Direktorata Evropske komisije za proširenje (za zapadni Balkan).

Na sledećem linku možete preuzeti i pogledati Dnevni red konferencije.

Share