Seminar o reparacijama u Novom Pazaru

U sredu, 17. marta 2010. godine, Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Sandžačkim odborom za zaštitu ljudskih prava i sloboda iz Novog Pazara uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i organizacije Civil Rights Defenders, organizuje seminar u Novom Pazaru pod nazivom Uloga civilnog društva u definisanju i sprovođenju programa reparacijama, na kojem će se predstavnicima civilnog društva predstaviti iskustva iz realizovanih programa reparacija u drugim postkonfliktnim društvima i učešća civilnog društva u njihovom planiranju i realizaciji. Na seminaru će govoriti Cristian Correa, ekspert Međunarodnog centra za tranziconu pravdu iz Njujorka (ICTJ, New York).

Seminar će se održati u hotelu Tadž u Novom Pazaru, sa početkom u 10 časova.

Agenda
Share