Seminar o tranzicionoj pravdi u Novom Pazaru

U utorak, 15. decembra 2009. godine, Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Sandžačkim odborom za zaštitu ljudskih prava i sloboda iz Novog Pazara, a uz podršku Evropske komisije i organizacije Civil Rights Defenders, organizuje seminar u Novom Pazaru pod nazivom „Procesi tranzicione pravde – studije uspešnih slučajeva“, o iskustvima i mehanizmima koja su post-konfliktna društva imala u suočavanju sa nasleđem iz prošlosti.

Seminar će otvoriti Semiha Kačar, predsednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Sandra Orlović, zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo. Na seminaru će govoriti Marijana Toma, Impunity Watch.

Seminar će se održati u hotelu Tadž u Novom Pazaru, sa početkom u 10 časova.

Share