Ubice porodice Hajra kažnjene u skladu sa težinom krivičnog dela

Vrhovni sud Kosova, odlučujući u trećem stepenu, 16.09.2009. godine potvrdio je presudu Vrhovnog suda Kosova od 20.05.2008. godine, kojom su optuženi Burim Ramadani, Arben Kiqina, Arsim Ramadani i Blerim Kiqina osuđeni zbog ubistva petoro članova porodice Hajra i pokušaja ubistva Pranvere Hajra 20.08.2001. godine u selu Trstenik/Terstenik. Optuženi Burim Ramadani, Arben Kiqina i Arsim Ramadani osuđeni su na kaznu zatvora u trajanju od po 30, a optuženi Blerim Kiqina na 10 godina zatvora.


Share

Okružni sud u Beogradu nije van razumne sumnje utvrdio odgovornost Ilije Jurišića u predmetu Tuzlanska kolona

Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Vinka Nikićević – Beraha, izreklo je 28. septembra 2009. godine osuđujuću presudu optuženom Iliji Jurišiću, kojom ga je osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina za krivično delo upotreba nedozvoljenih sredstava borbe iz člana 148. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ SFRJ.


Share

Proces za napad na policijsku stanicu u Mitrovici/Mitrovicë

Optužnica tereti Predraga Đorđevića da je 14.06.2008. napadom na policijsku stanicu u južnom delu Mitrovice/Mitrovicë počinio krivična dela teškog ubistva u pokušaju, izazivanja nacionalne, rasne, verske ili etničke mržnje, razdora ili netolerancije i terorizam. Optuženi se izjasnio da nije kriv.


Share

Ponovno suđenje Lapskoj grupi (Gashi i dr.)

Latif Gashi, Nazif Mehmeti i Rrustem i Mustafa optuženi su da su od oktobra 1998. do kraja aprila 1999., delujući zajedno sa drugim nepoznatim pojedincima i u skadu sa zajedničkim zločinačkim poduhvatom, naredili i učestvovali u ustanovljavanju i održavanju režima nečovečnog postupanja prema civilima, kosovskim Albancima, protivpravno pritvorenima u centru za pritvor u Lapaštici/Llapashticë, time što su ove civile držali u nehumanim uslovima, lišavajući ih odgovarajućih higijenskih uslova, hrane i vode, te potrebne medicinske nege. Nehumano postupanje prema pritvorenim civilima izazvalo je neizrecivu patnju ili povredu telesnog integriteta i narušavanja zdravlja tih zatočenika i predstavljalo je primenu mera zastrašivanja i terora.


Share

Počeo žalbeni postupak za ubistvo Zlatibora Trajkovića tokom martovskih nemira na Kosovu

Optužnica tereti optuženog Mehmeta Morina da je 2004. godine učestvovao u martovskim nemirima u mestu Bresje, opština Kosovo Polje/Fushë, kada je ubijen srpski civil Zlatibor Trajković.


Share

Zyberaj osuđen na 25 godina, a Shala oslobođen optužbi

Optuženi Osman Zyberaj je priznao izvršenje krivičnog dela ubistva Hasana Rrustemi i ponovio navode iz pisma koje je uputio Sudu. Predložio je da Sud predmet vrati na ponovno suđenje, na kome bi izneo detalje vezane za ovaj slučaj i razloge zbog kojih je napao braću Rrustemi.


Share

Gezim Ferati oslobođen optužbi za ubistvo i pokušaj ubistva

Odlučujući po žalbi tužioca podnetoj protiv presude Okružnog suda u Prištini/Prishtinë od 11.05.2006. godine, nakon sednice održane 08.09.2009. godine na kojoj je pregledana sudska evidencija, saslušani argumenti tužioca, branioca optuženog i optuženog Ferati i analize relevantnog zakona Veće je donelo presudu kojom je žalba tužioca odbijena kao neosnovana i presuda Okružnog suda u Peći/Pejë potvrđena.


Share

Izveštaj sa suđenja za ratni zločin u Prištini 1999: optuženi Besim Berisha

Optužnica tereti optuženog Besima Berisha da je u večernjim časovima 02.08.1999. godine u kući porodice Milenković, koja se nalazila u ulici Đurđevdanska broj 138 u Prištni/Prishinë, izvršio ubistvo Momčila Milenkovića i protivpravno lišenje slobode njegovog sina Svetomira Milenkovića, kome se od tada gubi svaki trag.

Share

Ključni svedok na suđenju Iliji Jurišiću dao iskaz

Pred Većem za ratne zločine u Beogradu danas je na suđenju Iliji Jurišiću svedočio Meho Bajrić, nekadašnji načelnik Stanice javne bezbjednosti Tuzla, koji je izjavio da optuženi Jurišić nije bio ovlašćeni starešina sa ovlašćenjima izdavanja naredbi svim naoružanim formacijama na teritoriji Tuzle.


Share

Uvažena žalba tužioca za ratne zločine

Vrhovni sud Srbije ukinuo je presudu Veća Okružnog suda u Beogradu za ratne zločine, kojom je nekadašnji pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova Sinan Morina oslobođen optužbi da je izvršio ratni zločin nad srpskim civilima na Kosovu i Metohiji 1998, saopštio je Vrhovni sud.


Share