Ponovno suđenje Lapskoj grupi (Gashi i dr.)

Latif Gashi, Nazif Mehmeti i Rrustem i Mustafa optuženi su da su od oktobra 1998. do kraja aprila 1999., delujući zajedno sa drugim nepoznatim pojedincima i u skadu sa zajedničkim zločinačkim poduhvatom, naredili i učestvovali u ustanovljavanju i održavanju režima nečovečnog postupanja prema civilima, kosovskim Albancima, protivpravno pritvorenima u centru za pritvor u Lapaštici/Llapashticë, time što su ove civile držali u nehumanim uslovima, lišavajući ih odgovarajućih higijenskih uslova, hrane i vode, te potrebne medicinske nege. Nehumano postupanje prema pritvorenim civilima izazvalo je neizrecivu patnju ili povredu telesnog integriteta i narušavanja zdravlja tih zatočenika i predstavljalo je primenu mera zastrašivanja i terora.


Share

Počeo žalbeni postupak za ubistvo Zlatibora Trajkovića tokom martovskih nemira na Kosovu

Optužnica tereti optuženog Mehmeta Morina da je 2004. godine učestvovao u martovskim nemirima u mestu Bresje, opština Kosovo Polje/Fushë, kada je ubijen srpski civil Zlatibor Trajković.


Share

Zyberaj osuđen na 25 godina, a Shala oslobođen optužbi

Optuženi Osman Zyberaj je priznao izvršenje krivičnog dela ubistva Hasana Rrustemi i ponovio navode iz pisma koje je uputio Sudu. Predložio je da Sud predmet vrati na ponovno suđenje, na kome bi izneo detalje vezane za ovaj slučaj i razloge zbog kojih je napao braću Rrustemi.


Share

Gezim Ferati oslobođen optužbi za ubistvo i pokušaj ubistva

Odlučujući po žalbi tužioca podnetoj protiv presude Okružnog suda u Prištini/Prishtinë od 11.05.2006. godine, nakon sednice održane 08.09.2009. godine na kojoj je pregledana sudska evidencija, saslušani argumenti tužioca, branioca optuženog i optuženog Ferati i analize relevantnog zakona Veće je donelo presudu kojom je žalba tužioca odbijena kao neosnovana i presuda Okružnog suda u Peći/Pejë potvrđena.


Share

Izveštaj sa suđenja za ratni zločin u Prištini 1999: optuženi Besim Berisha

Optužnica tereti optuženog Besima Berisha da je u večernjim časovima 02.08.1999. godine u kući porodice Milenković, koja se nalazila u ulici Đurđevdanska broj 138 u Prištni/Prishinë, izvršio ubistvo Momčila Milenkovića i protivpravno lišenje slobode njegovog sina Svetomira Milenkovića, kome se od tada gubi svaki trag.

Share

Ključni svedok na suđenju Iliji Jurišiću dao iskaz

Pred Većem za ratne zločine u Beogradu danas je na suđenju Iliji Jurišiću svedočio Meho Bajrić, nekadašnji načelnik Stanice javne bezbjednosti Tuzla, koji je izjavio da optuženi Jurišić nije bio ovlašćeni starešina sa ovlašćenjima izdavanja naredbi svim naoružanim formacijama na teritoriji Tuzle.


Share

Uvažena žalba tužioca za ratne zločine

Vrhovni sud Srbije ukinuo je presudu Veća Okružnog suda u Beogradu za ratne zločine, kojom je nekadašnji pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova Sinan Morina oslobođen optužbi da je izvršio ratni zločin nad srpskim civilima na Kosovu i Metohiji 1998, saopštio je Vrhovni sud.


Share

Maksimalna kazna za zločin na Ovčari

BEOGRAD, 23. juni 2009. — Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsedavao sudija Vesko Krstajić, izreklo je osuđujuću presudu optuženom Damiru Sireti, kojom ga je osudilo na kaznu zatvora u trajanju od dvadeset (20) godina za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144 KZ SRJ, u vezi člana 22 KZ SRJ.


Share

Četvorica pripadnika Škorpiona osuđena na nasjtrožije kazne za ratni zločin nad albanskim civilima

BEOGRAD, 18. juni 2009. — Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu osudilo je četvoricu bivših pripadnika rezervnog sastava MUP-a Srbije, jedinice Škorpioni, za ratni zločin nad albanskim civilima, 28. marta 1999. godine u Podujevu na Kosovu. Sudsko veće, kojim je predsedavala sudija Snežana Nikolić-Garotić osudilo je Željka Đukića, Dragana Medića i Dragana Borojevića na po 20 godina, a Miodraga Šolaju na 15 godina zatvora.


Share

Nataša Kandić napušta proces protiv optuženih za ubistvo braće Bytyqi

Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić, uputila je pismo sudiji Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Vesku Krstajiću, u kojem ga obaveštava da više neće zastupati oštećenu porodicu Bytyqii u krivičnom predmetu protiv okrivljenih Sretena Popovića i dr. jer i porodica i ona smatraju da to suđenje ne vodi postizanju pravde za žrtve, nego da je sračunato na zaštitu naredbodavaca svirepog ubistva Agrona, Mehmeta Yllia Bytyqi od krivične odgovornosti.


Share