Ponovno suđenje Lapskoj grupi (Gashi i dr.)

Latif Gashi, Nazif Mehmeti i Rrustem i Mustafa optuženi su da su od oktobra 1998. do kraja aprila 1999., delujući zajedno sa drugim nepoznatim pojedincima i u skadu sa zajedničkim zločinačkim poduhvatom, naredili i učestvovali u ustanovljavanju i održavanju režima nečovečnog postupanja prema civilima, kosovskim Albancima, protivpravno pritvorenima u centru za pritvor u Lapaštici/Llapashticë, time što su ove civile držali u nehumanim uslovima, lišavajući ih odgovarajućih higijenskih uslova, hrane i vode, te potrebne medicinske nege. Nehumano postupanje prema pritvorenim civilima izazvalo je neizrecivu patnju ili povredu telesnog integriteta i narušavanja zdravlja tih zatočenika i predstavljalo je primenu mera zastrašivanja i terora.

Na sledećim linkovima možete preuzeti izveštaj sa suđenja, dopunjenu optužnicu na srpskom i na engleskom jeziku, i drugu dopunjenu optužnicu na srpskom i na engleskom jeziku, te tekst prvostepene presude, na srpskom i na engleskom jeziku.

Share