Zyberaj osuđen na 25 godina, a Shala oslobođen optužbi

Optuženi Osman Zyberaj je priznao izvršenje krivičnog dela ubistva Hasana Rrustemi i ponovio navode iz pisma koje je uputio Sudu. Predložio je da Sud predmet vrati na ponovno suđenje, na kome bi izneo detalje vezane za ovaj slučaj i razloge zbog kojih je napao braću Rrustemi.

Optuženi Shyqeri Shala je ostao pri svojoj odbrani da je kričnog dana u vreme izvršenja dela bio na putu za Albaniju. Predložio je da ga Sud oslobodi optužbi.

Sud je doneo presudu kojom je optuženom Osmanu Zyberaj potvrđena kazna zatvora u trajanju od 25 godina dok je optuženi Shyqeri Shala oslobođen svih optužbi.

Na sledećim linkovima možete preuzeti izveštaj sa prvostepenog postupka, kao i izveštaj sa žalbenog postupka.

Na sledećim linkovima možete preuzeti tekstove presude na engleskom jeziku kao i na albanskom jeziku.

Share