Gezim Ferati oslobođen optužbi za ubistvo i pokušaj ubistva

Odlučujući po žalbi tužioca podnetoj protiv presude Okružnog suda u Prištini/Prishtinë od 11.05.2006. godine, nakon sednice održane 08.09.2009. godine na kojoj je pregledana sudska evidencija, saslušani argumenti tužioca, branioca optuženog i optuženog Ferati i analize relevantnog zakona Veće je donelo presudu kojom je žalba tužioca odbijena kao neosnovana i presuda Okružnog suda u Peći/Pejë potvrđena.

Presudom Okružnog suda u Priština/Prishtinë optuženi je usled nedostatka dokaza osobođen optužbi. Optužnica je teretila optuženog Ferati da je 17. marta 2004. godine oko 20:00 časova, motivisan nacionalnom mržnom, u saizvršilaštvu sa pet neidentifikovanih osoba, pucao iz automatskog oružja na civile srpske nacionalnosti Dobrog i Borka Stolića ispred njihove kuće u selu Drajkovce/Drekoc, opšina Štrpce/Shtërpcë. Dobri Stolić je umro na licu mesta dok je Borko Stolić preminuo na putu do bolnice. Optuženi je istom prilikom ugrozio život Vere Stolić, koja se nalazila u kući za vreme pucnjave i koja je takođe mogla biti pogođena. Istog dana oko 23:00 časa optuženi Ferati i petorica nepoznatih saizvršilaca pucali su u nameri da liše života srpske policajce Dragana Ivanovića, Srđana Mladenovića, Živorada Samardžića i Srđana Đurića. Policajci su u cilju odbrane odgovorili na vatru.

U kratkom obrazloženju predsedavajući Veća, sudija Gay Van Craen, istakao je da Veće nije našlo da su navodi tužioca iz žalbe osnovani. Detaljnom analizom dokaza nije utvrđena povreda odredaba krivičnog postupka niti pogrešno utvrđeno činjenično stanje, te je žalba tužioca odbijena kao neosnovana.

Kliknite na sledeći link da bi preuzeli izveštaj sa suđenja Gezimu Ferati.

Na sledećem linku možete preuzeti tekst presude Vrhovnog suda Kosova, kao i tekst presude na engleskom jeziku.

Share