Ubice porodice Hajra kažnjene u skladu sa težinom krivičnog dela

Vrhovni sud Kosova, odlučujući u trećem stepenu, 16.09.2009. godine potvrdio je presudu Vrhovnog suda Kosova od 20.05.2008. godine, kojom su optuženi Burim Ramadani, Arben Kiqina, Arsim Ramadani i Blerim Kiqina osuđeni zbog ubistva petoro članova porodice Hajra i pokušaja ubistva Pranvere Hajra 20.08.2001. godine u selu Trstenik/Terstenik. Optuženi Burim Ramadani, Arben Kiqina i Arsim Ramadani osuđeni su na kaznu zatvora u trajanju od po 30, a optuženi Blerim Kiqina na 10 godina zatvora.

Fond za humanitarno pravo Kosovo smatra da je odluka Vrhovnog suda Kosova pravedna, zasnovana na zakonu i u skladu sa težinom zločina. S obzirom da je preživela  Pranvera izgubila celu porodicu teško da se može govoriti o satisfakciji porodice žrtava.

Jedinstvena optužnica podignuta je 16.09.2003. godine protiv Skendera Halilaj i još jedanaset lica zbog napada iz zasede na porodicu Hajra, koja se automobilom vraćala kući sa jedne porodične svečanosti. U napadu su ubijeni Hamez Hajra, njegova supruga Miradije i njihovo troje dece, dok je tada sedamnaestogodišnja Pranvera Hajra bila ranjena. Hamez Hajra bio je pre rata zaposlen u srpskoj policiji kao kriminalistički inspektor, što je bio glavni motiv napada.

Prvostepeni postupak je pred Okružnim sudom u Gnjilanu/Gjilan trajao od 04.11.2003. godine do 07.04.2005. godine, kada je izrečena osuđujuća presuda. Drugostepeni postupak pokrenut je žalbama odbrane. Dana 20.08.2009. godine Vrhovni sud Kosova razmatrao je i delimično uvažio žalbe i osudio optužene Burima Ramadani, Arbena Kiqina, Arsima Ramadani na kazne zatvora u trajanju od po 30 godina, dok je optuženog Blerima Kiqina osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. Takođe, optuženi Skender Halilaj i Kimete Krasniqi osuđeni su na kaznu zatvora u trajanju od po 5 godina za pokušaj ubistva Pranvere Hajra. Optužena Kimete Krasniqi, kojoj je u prvostepenom postupku suđeno u odsustvu, oglašena je krivom za krivično delo nedozvoljeno nošenje oružja i izrečena joj je kazna zatvora u trajanju od jedne godine, tako da je osuđena na jedinstvenu kazna zatvora u trajanju od pet i po godina. Ostali optuženi Agim Xhylani, Adem Kiqina, Bekim Morina, Florim Kiqina, Muharrem Xhemajli i Zeqir Kiqina su oslobođeni optužbi.

U skladu sa članom 430. stav 1. tačka 1 PZKPK  na presudu Vrhovnog suda Kosova žalbe podneli su branioci optuženih. Vrhovni sud Kosova održao je sednicu 15.09.2009. godine, nakon čega je doneo gore pomenutu odluku. Odluku je zasnovao na izjavi  optuženog Blerima Kiqine od 07.07.2002. godine, datoj u istrazi, u kojoj je detaljno opisao pripreme za organizovanje zasede i napad na porodicu Hajra, kao i izjavama zaštićenog svedoka MB i oštećene Pranvere Hajra.

Share