Regionalna škola tranzicione pravde

Regionalna skola tranzicione pravde

Fond za humanitarno pravo, Udruženje Pravnik i Fond za humanitarno pravo Kosovo, objavljuje konkurs za upis prve generacije studenata Regionalne škole tranzicione pravde, koja će se održati u Beogradu, od 22. do 31. januara 2013. godine


Share

Patrick Ball održao predavanje polaznicima Škole tranzicione pravde

U sredu, 7. novembra 2012, Patrick Ball iz Grupe za analizu podataka o ljudskim pravima organizacije Benetech održao je predavanje polaznicima Škole tranzicione pravde. Patrick Ball je proveo 20 godina kreirajući baze podataka i sprovodeći kvantitativne analize prikupljenih podataka o kršenjima ljudskih prava za komisije za istinu, nevladine organizacije i međunarodne misije Ujedinjenih nacija u El Salvadoru, Sijera Leoneu, Južnoj Africi, Peruu, Istočnom Timoru, na Kosovu i drugim zemljama.


Share

Počela Škola tranzicione pravde

U subotu, 13. oktobra 2012. godine u prostorijama Fonda za humanitarno pravo počela je druga po redu Škola tranzicione pravde. Školu je otvorila koordinatorka programa Marijana Toma pred četrdesetak učesnika. Naredna dva meseca, druga generacija polaznika škole slušaće predavanja o temama koje su vezane za tranticionu pravdu: o suđenjima za ratne zločine pred domaćim sudovima i međunarodnim sudom u Hagu, komisijama za istinu, Inicijativi REKOM, o značaju dokumentovanja i arhiviranja i reparacijama.


Share

Fond za humanitarno pravo objavljuje konkurs za upis druge generacije studenata Škole tranzicione pravde, koja se održava u Beogradu, od 13. oktobra do 15. decembra 2012. godine

Skola-tranzicione-pravdeO Školi

Škola tranzicione pravde je dvomesečni program neformalnog obrazovanja o instrumentima za suočavanje sa prošlošću. Polaznici Škole slušaće predavanja o sudskim procesima pred Haškim tribunalom i nacionalnim sudovima za ratne zločine, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava kršenja ljudskih prava na reparacije i doprinosu arhiva i medija u utvrđivanju istine i odgovornosti, očuvanju kolektivnog sećanja i doprinosu pomirenju u post-konfliktnim društvima.


Share

Dodeljene diplome prvoj generaciji polaznika Škole tranzicione pravde

DSCF1301BEOGRAD, 10.12.2011. – U subotu 10. decembra 2011., na Međunarodni dan ljudskih prava, prva generacija polaznika Škole tranzicione pravde je završila sa predavanjima i uručene su diplome.


Share

Škola tranzicione pravde počinje

Skola-tranzicione-pravdeŠkola tranzicione pravde je neformalni program obrazovanja o instrumentima za suočavanje sa prošlošću. Polaznici Škole slušaće predavanja o sudskim procesima pred Haškim tribunalom i nacionalnim sudovima za ratne zločine, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti i pravu na reparacije.


Share

Program Škola tranzicione pravde FHP

 

Skola-tranzicione-pravdeProgram Škola tranzicione pravde Fonda za humanitarno pravo

Raspored predavanja možete pogledati ovde.


Share

Škola tranzicione pravde

Skola-tranzicione-pravdeFond za humanitarno pravo 

Škola tranzicione pravde je neformalni program obrazovanja o instrumentima za suočavanje sa prošlošću. Polaznici Škole slušaće predavanja o sudskim procesima pred Haškim tribunalom i nacionalnim sudovima za ratne zločine, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti i pravu na reparacije.


Share

Obrazovanje

Fond za humanitarno pravo od 2001. godine organizuje različite programe neformalne edukacije o međunarodnom humanitarnom pravu, suočavanju sa prošlošću i tranzicionoj pravdi, sa ciljem unapređenja znanja o tranzicionoj pravdi i podrške procesu pomirenja u regionu.

 

FHP je za predstavnike pravosuđa u Srbiji organizovao niz specijalističkih kurseva iz međunarodnog humanitarnog prava na kojima su predavači bili predstavnici MKSJ i svetski eksperti za međunarodno pravo u periodu  2001. – 2003. godine. Više desetina predstavnika pravosuđa u Srbiji je ovim putem obrazovano za primenu međunarodnog humanitarnog prava i pripremljeno za suđenja za ratne zločine.

 

U leto 2005. i 2006. godine, FHP je organizovao dve regionalne škole, na kojima je oko 60 mladih studenata i aktivista za ljudska prava iz BiH, Srbije, i Hrvatske steklo znanja o procesima i mehanizmima suočavanja sa prošlošću.

 

Od 2011. godine, FHP organizuje Školu za tranzicionu pravdu, gde studenti i nastavnici društvenih nauka slušaju predavanja o sudskim procesima pred Haškim tribunalom, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava kršenja ljudskih prava na reparacije i doprinosu arhiva i medija utvrđivanju istine i odgovornosti, očuvanju kolektivnog sećanja i pomirenju u post-konfliktnim društvima.

 

Pored ovoga, FHP izdaje periodične publikacije o iskustvima post-konfliktnih i post-autoritarnih država u regionu Zapadnog Balkana i sveta. Svojim izveštajima o napretku procesa tranzicione pravde u regionu redovno informiše javnost o suđenjima za ratne zločine, zvaničnim i nevladinim inicijativama za utvrđivanje činjenica, administrativnim i sudskim reparacijama, memorijalima i reformi institucija. U magazinu Forum za tranzicionu pravdu, FHP objavljuje autorske članke relevantnih autora o izazovima primene mehanizama tranzicione pravde u post-konfliktnim društvima Zapadnog Balkana i širom sveta.

Share