Otvorena prva Regionalna škola tranzicione pravde

U utorak, 22. januara 2013. godine, počela je sa radom prva Regionalna škola tranzicione pravde u biblioteci Fonda za humanitarno pravo u Beogradu. Sandra Orlović, izvršna direktorka FHP, prilikom otvaranja škole istakla je da je saznavanje činjenica o prošlosti važno jer na taj način postajemo otporni na mitove koji su uvek uvod u neke nove ratove. Takođe, razumevanje prošlosti pomaže i da bolje razumemo društvenu sadašnjost i neke univerzalne teme a time na simboličan način odajemo poštovanje svim žrtvama i priznajemo njihove patnje.

Almin Škrijelj, predsednik udruženja „Pravnik“ iz Sarajeva, rekao je da je neophodno razgovarati o prošlosti, i da edukativni seminari i škole ovog tipa zbližavaju ljude iz regiona. Vladan Avramović, savetnik za politička pitanja u ambasadi Velike Britanije u Beogradu, rekao je da je motiv ambasada Velike Britanije u regionu da podrže ovu školu činjenica da se njome investira u mlade koji će sutra biti u položaju da donose važne odluke za svoja društva.

Narednih deset dana, 25 polaznika škole iz Bosne i Hercegovine, Srbije i sa Kosova slušaće predavanja o temama vezanim za tranzicionu pravdu: suđenjima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, ulozi arhiva u očuvanju pamćenja, reparacijama, kulturi sećanja, komisijama za istinu i pomirenje, ulozi medija u procesu utvrđivanja činjenica i odgovornosti i institucionalnim reformama u post-konfliktnim društvima. U okviru škole biće organizovana i jednodnevna poseta Vukovaru i Prijedoru.

Regionalnu školu tranzicione pravde zajednički organizuju Fond za humanitarno pravo iz Beograda, Udruženje „Pravnik“ iz Sarajeva i Fond za humanitarno pravo Kosovo iz Prištine/Prishtinë. Održavanje škole finansijski su podržale ambasade Velike Britanije u Beogradu, Sarajevu i Prištini/Prishtinë.

Share