Program Škola tranzicione pravde FHP

 

Skola-tranzicione-pravdeProgram Škola tranzicione pravde Fonda za humanitarno pravo

Raspored predavanja možete pogledati ovde.

GRUPA I

Ponedeljak, 17.10.2011. [20:00h]

Uvodno predavanje: Uspostavljanje pravde u odnosu na počinjene ratne zločine u post-jugoslovenskim zemljama

Predavači: Marijana Toma i Dušan Jovanović

Utorak, 18.10.2011. [18:00-19:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Srebrenica

Predavač: Dušan Jovanović

Četvrtak, 20.10.2011. [18:00-19:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Srebrenica

Predavač: Dušan Jovanović

Utorak, 25.10.2011. [18:00-19:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Srebrenica

Predavač: Dušan Jovanović

Četvrtak, 27.10.2011. [18:00-19:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Srebrenica

Predavač: Dušan Jovanović

Utorak, 01.11.2011. [18:00-19:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Kosovo [1. početak sukoba na Kosovu; 2. predmeti Haradinaj i Limaj]

Predavači: Sandra Orlović i Nemanja Stjepanović

Četvrtak, 03.11.2011. [18:00-19:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Kosovo [ubistva i masovni incidenti]

Predavačica: Sandra Orlović

Utorak, 08.11.2011. [18:00-19:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Kosovo [deportacije]

Predavačica: Nataša Kandić

Četvrtak, 10.11.2011. [18:00-19:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Kosovo [uloga vojnih, policijskih i paravojnih struktura, zajednički zločinački poduhvat]

Predavač: Nemanja Stjepanović

Utorak, 15.11.2011. [18:00-19:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Vukovarska trojka

Predavač: Vladimir Milanović

Četvrtak, 17.11.2011. [18:00-19:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Gotovina i drugi

Predavači: Vladimir Milanović i Nemanja Stjepanović

Utorak, 22.11.2011. [18:00-19:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Višegrad

Predavač: Novak Vučo

Četvrtak, 24.11.2011. [18:00-19:30]

Suđenja za ratne zločine pred sudovima u Srbiji

Predavačica: Mirjana Lazić

Utorak, 29.11.2011. [18:00-19:30]

Komisije za utvrđivanje činjenica o prošlosti

Predavačice: Marijana Toma i Jelena Krstić

Četvrtak, 01.12.2011. [18:00-19:30]

Inicijativa za REKOM

Predavačica: Nataša Kandić

Utorak, 06.12.2011. [18:00-19:30]

Pravo na reparacije

Predavač: Damjan Brković

Četvrtak, 08.12.2011. [18:00-19:30]

Uloga arhiva u očuvanju kolektivnog pamćenja u tranzicionim društvima

Predavačica: Stana Tadić

Subota, 10.12.2011. [14:00]

Dodela sertifikata o završenoj Školi tranzicione pravde

­­

GRUPA II

Ponedeljak, 17.10.2011. [20:00h]

Uvodno predavanje: Uspostavljanje pravde u odnosu na počinjene ratne zločine u post-jugoslovenskim zemljama

Predavači: Marijana Toma i Dušan Jovanović

Subota, 22.10.2011. [10:00-13:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Srebrenica

Predavač: Dušan Jovanović

Subota, 29.10.2011. [10:00-13:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Srebrenica

Predavač: Dušan Jovanović

Subota, 05.11.2011. [10:00-13:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Kosovo [1. početak sukoba na Kosovu; 2. predmeti Haradinaj i Limaj]

Predavači: Sandra Orlović i Nemanja Stjepanović

Suđenja pred MKSJ – slučaj Kosovo [ubistva i masovni incidenti]

Predavačica: Sandra Orlović

Subota, 12.11.2011. [10:00-13:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Kosovo [deportacije]

Predavačica: Nataša Kandić

Suđenja pred MKSJ – slučaj Kosovo [uloga vojnih, policijskih i paravojnih struktura, zajednički zločinački poduhvat]

Predavač: Nemanja Stjepanović

Subota, 19.11.2011. [10:00-13:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Vukovarska trojka

Predavač: Vladimir Milanović

Suđenja pred MKSJ – slučaj Gotovina i drugi

Predavači: Vladimir Milanović i Nemanja Stjepanović

Subota, 26.11.2011. [10:00-13:30]

Suđenja pred MKSJ – slučaj Višegrad

Predavač: Novak Vučo

Suđenja za ratne zločine pred sudovima u Srbiji

Predavačica: Mirjana Lazić

Subota, 03.12.2011. [10:00-13:30]

Komisije za utvrđivanje činjenica o prošlosti

Predavačice: Marijana Toma i Jelena Krstić

Inicijativa za REKOM

Predavačica: Nataša Kandić

Subota, 10.12.2011. [10:00-13:30]

Pravo na reparacije

Predavač: Damjan Brković

Uloga arhiva u očuvanju kolektivnog pamćenja u tranzicionim društvima

Predavačica: Stana Tadić

Subota, 10.12.2011. [14:00]

Dodela sertifikata o završenoj Školi tranzicione pravde

 


Share