Počela Škola tranzicione pravde

U subotu, 13. oktobra 2012. godine u prostorijama Fonda za humanitarno pravo počela je druga po redu Škola tranzicione pravde. Školu je otvorila koordinatorka programa Marijana Toma pred četrdesetak učesnika. Naredna dva meseca, druga generacija polaznika škole slušaće predavanja o temama koje su vezane za tranticionu pravdu: o suđenjima za ratne zločine pred domaćim sudovima i međunarodnim sudom u Hagu, komisijama za istinu, Inicijativi REKOM, o značaju dokumentovanja i arhiviranja i reparacijama.

Uvodno predavanje održao je profesor političke filozofije sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Žarko Puhovski. On je govorio o potrebi društava da se suoče sa svojom prošlošću i o poimanju pravde u post-konfliktnim društvima.  Profesor je posebno naglasio neophodnost utvrđivanja činjenica o događajima iz prošlosti, neophodnom individualizovanju i imenovanju žrtava ratova, kao jedinog sredstva za sprečavanje manipulacije brojkama koja može dovesti do novih sukoba.

 

Share