Fond za humanitarno pravo objavljuje konkurs za upis druge generacije studenata Škole tranzicione pravde, koja se održava u Beogradu, od 13. oktobra do 15. decembra 2012. godine

Skola-tranzicione-pravdeO Školi

Škola tranzicione pravde je dvomesečni program neformalnog obrazovanja o instrumentima za suočavanje sa prošlošću. Polaznici Škole slušaće predavanja o sudskim procesima pred Haškim tribunalom i nacionalnim sudovima za ratne zločine, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava kršenja ljudskih prava na reparacije i doprinosu arhiva i medija u utvrđivanju istine i odgovornosti, očuvanju kolektivnog sećanja i doprinosu pomirenju u post-konfliktnim društvima.

Prijava

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i post-diplomskih studija univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, članovi političkih partija, aktivisti organizacija civilnog društva, profesori društvenih nauka, građanskog vaspitanja i veronauke, i službenici ministarstava Republike Srbije, uključujući i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo pravde, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Putni troškovi se nadoknađuju samo studentima Beogradskog i Novosadskog univerziteta koji žive van Beograda.

Za prijavu je potrebno dostaviti biografiju i motivaciono pismo, emailom na tj-school@hlc-rdc.org. Pohađanje škole je besplatno.

Ovde možete pronaći detaljnije informacije o školi.

Konkurs je otvoren do 05. oktobra 2012. godine.

 

Kontaktirajte nas:

Fond za humanitarno pravo

Dečanska 12/IV, 11000 Beograd

Tel: (381 11) 3349 766

Fax: (381 11) 3232 460

email: tj-school@hlc-rdc.org

web: www.hlc-rdc.org 

Share