Patrick Ball održao predavanje polaznicima Škole tranzicione pravde

U sredu, 7. novembra 2012, Patrick Ball iz Grupe za analizu podataka o ljudskim pravima organizacije Benetech održao je predavanje polaznicima Škole tranzicione pravde. Patrick Ball je proveo 20 godina kreirajući baze podataka i sprovodeći kvantitativne analize prikupljenih podataka o kršenjima ljudskih prava za komisije za istinu, nevladine organizacije i međunarodne misije Ujedinjenih nacija u El Salvadoru, Sijera Leoneu, Južnoj Africi, Peruu, Istočnom Timoru, na Kosovu i drugim zemljama.

Polaznicima škole govorio je o važnosti pravilne statističke analize, o izazovima sa kojima se susreću analitičari i statističari prilikom izrade baze podatakao kršenjima ljudskih prava, kao i greškama koje se javljaju prilikom obrade prikupljenih informacija.

Share