Zakon o policiji ne sme da bude iznad Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Fond za humanitarno pravo (FHP) smatra da predloženi Zakon o policiji (ZOP) ne doprinosi u dovoljnoj meri ostvarivanju kontrole javnosti nad radom policije, i da je on u pojedinim odredbama u koliziji sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama (ZOSPI). To je nedopustivo, budući da ZOSPI ima rang posebnog zakona, i kao takav ima primat u odnosu na ZOP.

Share

Politički pritisak na pravosudne organe

Imajući u vidu okolnosti u vezi sa hapšenjem bivšeg ministra pravde Vladana Batića i nedostatak materijalnih dokaza da su prilikom oslobađanja Nenada Jovanovića iz Centralnog zatvora u Kruševcu 7. juna 2003. godine počinjene neke zloupotrebe, Fond za humanitarno pravo ocenjuje da se odbijanjem žalbe na rešenje o određivanju pritvora bivšem direktoru Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Draganu Vuliću, nastavlja sa pritiskom vlasti na pravosudne organe.

Share

Ispitati okolnosti oko hapšenja Vladana Batića

U cilju razjašnjenja okolnosti oko hapšenja bivšeg ministra pravde Vladana Batića i direktora Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija Dragana Vulića, Fond za humanitarno pravo zahteva da se ispitaju sve činjenice vezane za oslobađanje Nenada Jovanovića iz Centralnog zatvora u Kruševcu 7. juna 2003. godine.

Share

Sumnja u motive hapšenja bivšeg ministra pravde Republike Srbije Vladana Batića

Povodom određivanja mere policijskog zadržavanja bivšeg ministra pravde Republike Srbije dr Vladana Batića, Fond za humanitarno pravo ukazuje na neophodnost da se u potpunosti poštuju prava osumnjičenog, kao i da se obezbedi puna nepristrasnost rada pravosudnih organa u toku daljih predkrivičnih radnji.

Share

Hag među nama: zbornik tekstova

t_Hag_medju_nama_zbornik_tekstova

Knjiga predstavlja zbirku tekstova koji su objavljivani u okviru rubrike «Hag među nama» dnevnika «Danas», između 9. aprila 2004. i 9. juna 2005. godine.


Share

Kobna sloboda: Deportacija bosanskih izbjeglica iz Crne Gore

t_Seki_Radoncic_A_fatal_freedom

Knjiga se bavi slučajevima organizovane deportacije bosanskih izbeglica koju su tokom rata u Bosni i Hercegovini sprovodili crnogorska milicija, vojna policija i paravojni odredi.


Share

Odluka Komiteteta protiv torture UN o slučaju Jovice Dimitrova

Konvencija protiv mučenja i drugih svirepih, nečovečnih i ponižavajućih kazni ili postupaka

Share

Komitet protiv mučenja UN utvrdio kršenje Konvencije u slučaju Jovice Dimitrova

Komitet protiv mučenja Ujedinjenih nacija, utvrdio kršenje Konvencije protiv mučenja i drugih surovih kazni  u slučaju Jovice Dimitrova, državljanina Srbije i Crne Gore romskog porekla.

Share

Fond za humanitarno pravo traži istragu za ratne zločine u Antinu

Fond za humanitarno pravo (FHP) traži od Tužilaštva za ratne zločine da pokrene predkrivični postupak u vezi sa počinjenim ratnim zločinima u Antinu u Hrvatskoj, nakon uspostavljanja srpske (JNA) kontrole na teritoriji istočne Slavonije, u avgustu 1991. godine, ukazujući da ima indicija da su te zločine počinili pripadnici dobrovoljačkih jedinica iz Srbije, «šešeljevci» i drugi, među kojima preživeli svedoci spominju i potpredsednika Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića.

Share