Istina o sudbini nestalih mora biti saopštena

Povodom Međunarodnog dana nestalih, Fond za humanitarno pravo (FHP) poziva institucije Republike Srbije da doprinesu otkrivanju činjenica o osobama nestalim u oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji.

Tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji nestalo je oko 40.000 osoba. Danas, prema podacima Međunarodnog komiteta crvenog krsta (MKCK) još uvek nije poznata sudbina 17.882 osobe. Na teritoriji Republike Srbije do sada je otkriveno osam masovnih grobnica (u Batajnici, Petrovom Selu i Perućcu) u kojima su pronađena tela oko 850 kosovskih Albanaca.

Istraga o okolnostima svih nestanaka, obelodanjivanje lokacija gde se nalaze tela nestalih osoba i kažnjavanje osoba odgovornih za zločine, predstavljaju pravne i moralne obaveze država u periodu nakon okončanja sukoba. Međutim i posle osam godina od okončanja oružanog sukoba na Kosovu, institucije Republike Srbije i dalje ignorišu svoju obavezu da porodicama žrtava iznesu istinu o sudbini njihovih najbližih. Sakrivanjem činjenica o nestalim osobama, institucije uskraćuju porodicama nestalih jedno od osnovnih prava svakog čoveka, a to je pravo da sazna istinu o sudbini najbližih.

Bez otkrivanja potpune istine o sudbini nestalih, srpsko društvo neće biti u stanju da se suoči sa zločinima koje su u prošlosti učinjeni u njihovo ime.

 

Share