Tužba zbog kršenja ljudskih prava u Sandžaku 1993. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 5. septembra 2007. godine, u okviru svog programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava pri ostvarivanju reparacija, podneo tužbu za naknadu štete u ime Šefka Bibića iz sela Ugao (opština Sjenica) protiv Republike Srbije zbog torture koju je nad njim izvršio Mile Nedić, inspektor OUP-a Sjenica.

Početkom decembra 1993. godine Šefko Bibić je primio poziv za informativni razgovor u policiji. Sledećeg dana, otišao je policijsku stanicu u selu Karajukića bunari. Po dolasku, dežurni policajac ga je pitao da li je doneo oružje. Kada mu je Sabit odgovorio da on ne poseduje oružje, policajac mu je rekao da će inspektor Mile Nedić, razgovarati sa njim. Nakon izvesnog vremena, u stanicu je došao Mile Nedić. Čim je video Sabita, upitao ga je da li je doneo oružje. Kada je Sabit rekao da on oružje nema, Mile Nedić mu je opsovao “tursku majku” i počeo da ga udara pesnicama po telu. Sabit je ubrzo, od udaraca, izgubio svest. Kada se osvestio, inspektor Nedić je opet nastavio da ga udara govoreći mu da mora da donese oružje i ako ga nema, onda mora da ga kupi. Tortura je trajala još desetak minuta a onda je inspektor prekinuo batinanje sa rečima da će »malo da se odmori i pa će doći opet«. Kada je došao posle, Mile Nedić ga je ponovo udarao, psujući mu “tursku majku” a zatim ga pustio, tražeći da sutra ponovo dođe.

Tokom oružanog sukoba u BiH, pripadnici MUP-a Srbije su na teritoriji Sandžaka stalno pretresali kuće Bošnjaka u potrazi za naoružanjem. Iako u većini slučajeva nisu pronašli oružje, policijci su Bošnjake lišavali slobode i u policijskim stanicama ih batinali u cilju iznuđivanja priznanja da poseduju naoružanje ili da učestvuju u ”aktivnostima protiv države”. Iako su ovi slučajevi prijavljeni nadležnim organima, u većini slučajeva nikada nije sprovedena ozbiljna istraga, niti disciplinski postupak. Naprotiv, većina policajaca koji su, prema podacima FHP učestvovali u batinjanju sandžačkih Bošnjaka i danas rade u MUP-u Srbije.

FHP poziva državne organe Srbije da, u skladu sa Rezolucijom Generalne skupštine UN ”Osnovna načela i smernice za ostvarivanje prava na pravni lek i reparacije žrtava teških kršenja međunarodnog prava ljudskih prava i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava” (usvojena 16. decembra 2005. godine), obeštete žrtve kršenja ljudskih prava koje su izvršili pripadnici srpske vojske i policije.

Share