Bilten:Promocija manjinskih prava putem reparacija za kršenje ljudskih prava u prošlosti/Sandžaku

Materijalne reparacije zbog kršenja ljudskih prava Bošnjaka Fond za humanitarno pravo (FHP) je od 1. septembra 2006. godine do danas, pokrenuo 11 sudskih postupaka za ostvarivanje prava Bošnjaka iz Sandžaka na reparacije zbog kršenja njihovih osnovnih ljudskih prava u periodu od 1992-95. godine i u 2001. godinu.

Promocija manjinskih prava putem reparacija za kršenje ljudskih prava u prošlosti/Sandžaku

Share