Vlasti Crne Gore su obavezne da otkriju napadače na Željka Ivanovića

Nevladine organizacije iz Srbije, Fond za humanitarno pravo, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Helsinški odbor za ljudska prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Žene u Crnom i Centar za kulturnu dekontaminaciju izražavaju veliku zabrinutost zbog napada na novinara Željka Ivanovića, direktora i jednog od osnivača nezavisnog crnogorskog dnevnika Vijesti i pozivaju crnogorske vlasti da podrže medije koji kritički preispituju vlasti i njene postupaka kao njihovu osnovnu obavezu.

Demokratska javnost u državama bivše Jugoslavije očekuje od vlasti Crne Gore da identifikuju napadače i iznesu ubedljive dokaze da napad na Željka Ivanovića nije upozorenje zbog kritičkog stava Vijesti prema vlasti i pisanja o korupciji i drugim problemima koji potresaju kako Crnu Goru tako i druga postkonfliktna društva bivše Jugoslavije.

Napad na Željka Ivanovića nije incident. Zbog toga vlast Crne Gore mora da pokaže da ne podržava i da neće dozvoliti ubijanje i prebijanje novinara, aktivista za ljudska prava i književnika koji kritikuju vlast. U protivnom, Crna Gora se neće razlikovati od Srbije u kojoj nadležni organi još uvek nisu razjasnili ubistvo Slavka Ćuruvije, Milana Pantića, kao ni pokušaj ubistva novinara Dejana Anastasijevića.

 

Share