Generalštab VJ je znao da će zgrada RTS-a biti bombardovana

Fond za Humanitarno pravo, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava su uputili poziv ministru pravde Republike Srbije Dušanu Petroviću da se obelodani transkript presretnutog razgovora NATO pilota sa bazom.

Ministarstvo odbrane Republike Srbije poseduje transkript razgovora posade NATO aviona sa svojom bazom, neposredno pred bombardovanje zgrade RTS-a, kao i službene beleške ovlašćenih lica vojne službe bezbednosti povodom tog presretnutog razgovora, koje potvrđuju da je Generalštab u Beogradu imao pravovremeno obaveštenje o predstojećem napadu na zgradu RTS-a.

U predmetima Pravne uprave Ministarstva odbrane ova dokumenta se vode pod brojem: pov.br. 406-2/01 od 10. avgusta 2001. godine, i Sekretarijata Ministarstva odbrane: pov.br. 1114-2, od 2. avgusta 2001. godine.

Uprkos pouzdanim informacijama o postojanju ovih dokumenta i nastojanjima porodica žrtava i poverenika za informacije od javnog značaja, gospodina Rodoljuba Šabića, da se ona stave na uvid javnosti, službenici Ministarstva odbrane i dalje negiraju njihovo postojanje.

Potpisnici pisma podsećaju ministra pravde na obavezu državnih institucija da građanima omoguće pristup informacijama od javnog značaja. Objavljivanjem transkripta presretnutih razgovora vratilo bi se dostojanstvo žrtvama, dok bi javnost dobila potpune informacije o bombardovanju zgrade RTS-a.

 

Share