Etničke zajednice na Kosovu u 2006.

Izveštaj se odnosi na period od januara do decembra 2006. godine, kada su se u Beču (Vienna) vodili pregovori između vlade Srbije i kosovskog pregovaračkog tima o budućem statusu Kosova.


Share

Dokumentarni film Fonda za humanitarno pravo – Škorpioni, spomenar

„U stvari, to je bila ta jačina Škorpiona, zato što smo svi bili rodbinski vezani. […] Rodbinski smo bili vezani i po tome što smo živeli jedan pored drugog i zajedno se školovali.” – kaže Duško Kosanović – Sova, bivši pripadnik Škorpiona.

Share

Čelebići 1992 : Van svake sumnje

Fond za humanitarno pravo je 24. februara, a u saradnji sa Outreach programom MKTJ i uz finansijsku prodšku Saveta Evrope, organizovao konferenciju Čelebići 1992: Van svake sumnje u Beogradu.


Share

Savetovanje svedoka/žrtava i zastupanje pred sudom: model podrške – Izveštaj o realizaciji projekta

Nakon smene Slobodana Miloševića, tranziciona vlada je podržala organizovanje suđenja za ratne zločine pred domaćim sudovima, ali se vrlo brzo pokazalo da postoje ozbiljne prepreke. Policija nije bila spremna da tužiocima preda podatke o počiniocima, pre svega, jer su većina iz redova policije, Sa druge strane, tužioci i sudije nisu mogli da obezbede učešće žrtava u suđenjima, uglavnom zbog nepoverenja žrtava u institucije Srbije.


Share

Nataša Kandić, jedan od 60 heroja magazina Time

Evropski magazin ”Time” je 13. novembra 2006. godine objavio specijalno izdanje, ”60 godina heroja” (60 Years of Heroes), u kome je naveo 60 imena onih koji su, po ”Time”, ”oblikovali naše živote od 1946. godine”. Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo (FHP), Nataša Kandić, proglašena je za jednog od heroja.

Share

Nataši Kandić dodeljeno visoko priznanje hrvatskog predsednika

Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo primila je 7. novembra 2006. godine Orden Danice hrvatske sa likom Katarine Zrinske koju joj je dodelio Predsednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić kao priznanje osobi koja svojim radom i zalaganjem doprinosi unapređivanju moralnih vrednosti.

Share

Fond za humanitarno pravo predstavlja Izveštaj o tranzicionoj pravdi u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu od 1999 do 2005

Fond za humanitarno pravo će na konferenciji za štampu, koja će se održati u ponedeljak 26. juna 2006. u Media Centru, Sala 1 u 11:00 časova, predstaviti Izveštaj o tranzicionoj pravdi u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu od 1999. do 2005.

Share

Nataša Kandić govoriće na inauguracionoj sednici Saveta za ljudska prava UN

Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, pozvana je da govori na inauguracionoj sednici Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UNHRC), koja će se održati 22. juna u Ženevi. Nataša Kandić je jedna od pet osoba izabranih ispred nevladinih organizacija u svetu, koja će da govori na prvoj sednici Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

Share

Christian Schwarz-Schilling u poseti Fondu za humanitarno pravo

Dr. Christian Schwarz-Schilling, Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posetio je Fond za humanitarno pravo, u okviru svoje prve posete Beogradu, gde se sastao sa izvršnom direktorkom FHP-a, Natašom Kandić.

Share