Poseta studenata sa Kosova

Ovoga puta, FHP su  posetila četiri studenta sa Kosova u okviru Visiting programa Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR).

 

 DSCF3640

Sandra Orlović, zamenica izvršne direktorke FHP, upoznala je studente sa inicijativom za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji [REKOM] koju su pokrenuli FHP, Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC-BiH) i Documenta (Hrvatska). Pozvala je studente da prate održavanje Regionalnog foruma o mehanizmima za utvrđivanje istine o prošlosti, u Prištini, početkom oktobra 2008. godine, na kojem će učesnici prvog dana razgovarati o inicijativi  a drugog dana biće organizovano javno slušanje žrtava iz država bivše Jugoslavije.  Sandra Orlović je upoznala studente sa razvojem dokumenta Kosovska knjiga pamćenja, koji će sadržati poimeninični popis žrtava i narativne zapise o stradanju svake pojedninačne žrtve na Kosovu u periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine. Studenti su imali prilike da vide Bazu podataka FHP-a o ratnim zločinima koja sadrži podatke o oko 13.000 žrtava  u oružanim sukobima na Kosovu i podatke o preko 8.000 žrtava ratnih zločina u BiH i u Hrvatskoj. 

DSCF3649

Share