Pitanja bezbednosti, zapošljavanje i primena Zakona o upotrebi jezika i Zakona protiv diskriminacije na Kosovu

U periodu od januara do kraja aprila 2008. godine Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) sproveo je istraživanje koje se tematski odnosi na dva perioda: prvi, od januara do proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. i drugi period, od proglašenja nezavisnosti do kraja aprila 2008. godine.

U prvom periodu, FHP – Kosovo je istraživao da li svi građani Kosova imaju podjednaku slobodu kretanja, kakav je pristup opštinskim i drugim kosovskim institucijama, da li se primenjuju odredbe Zakona o upotrebi jezika i Zakona protiv diskriminacije, kojim zdravstvenim institucijama se obraćaju građani Kosova, da li su zadovoljni uslugama javnih preduzeća i da li se poštuje pravo građana Kosova na informisanje na maternjim jezicima. U periodu posle 17. februara 2008. godine FHP – Kosovo istraživao je mišljenje prvenstveno Srba o slobodi kretanja, zatim da li su i u kojem broju pripadnici manjina napustili svoja radna mesta, šta su institucije Kosova preduzele povodom toga i koji broj pripadnika manjina se vratio na svoja radna mesta.

Pitanja bezbednosti, zapošljavanje i primena Zakona o upotrebi jezika i Zakona protiv diskriminacije na Kosovu

Share