Konferencija za štampu Fonda za humanitarno pravo – 17.06.2008

Konferencija za štampu Fonda za humanitarno pravo
utorak, 17.06.2008. 13:00-14:00h
TANJUG, Međunarodni pres centar Beograd, Knez Mihailova 6, III sprat

Govornici članovi Upravnog odbora FHP
Profesor Zoran Pajić: Položaj žrtve u suđenjima za ratne zločine
Florence Hartmann: Sudbina nestalih u budućnost haške arhive
Nataša Kandić: Inicijativa za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima
Tea Gorjanc: Društveni dijalog o nasleđu prošlosti u kontekstu obaveza država kandidata za priruživanje EU.

 

Share