Foto izveštaj sa mitinga Srpske radikalne stranke

Foto izveštaj sa mitinga Srpske radikalne stranke pod nazivom Svesrpski Sabor protiv izdajničkog i diktatorskog režima Borisa Tadića u Beogradu od 29. jula 2008. godine

Autor: Ilaria Scaglia

01

02

03

04

05

06

07

08

010

011

012

013

014

015_1

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

Share