Foto izveštaj sa demonstracija u Beogradu protiv hapšenja Radovana Karadžića

Foto izveštaj sa demonstracija u Beogradu od 24. jula 2008, protiv hapšenja Radovana Karadžića

Autor: Ilaria Scaglia

02

03

04

05

Sima Spasić, Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji

07

Sima Spasić, Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji

09

Sima Spasić, Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji

010

Sima Spasić, Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji

012

Sima Spasić, Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji

013

Sima Spasić, Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji

014

015

016

017

Sima Spasić, Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji

018

Sima Spasić, Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji

019

Sima Spasić, Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji

020

021

022

023

026

027

028

029

030

032

033-delic

Božidar Delić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije
Poslanička grupa Srpske radikalne stranke

034-delic

Božidar Delić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije
Poslanička grupa Srpske radikalne stranke

036-delic

Božidar Delić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije
Poslanička grupa Srpske radikalne stranke

037-delic

Božidar Delić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije
Poslanička grupa Srpske radikalne stranke

039-delic

Božidar Delić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije
Poslanička grupa Srpske radikalne stranke

040-delic

Božidar Delić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije
Poslanička grupa Srpske radikalne stranke

042-delic

Božidar Delić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije
Poslanička grupa Srpske radikalne stranke

043-delic

Božidar Delić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije
Poslanička grupa Srpske radikalne stranke

044-delic

Božidar Delić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije
Poslanička grupa Srpske radikalne stranke

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

067

069

070


Share