Poseta novinara iz Preševa i Bujanovca

U okviru programa Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR), 22 novinara iz šest medija iz Preševa i Bujanovca posetili su 18.07.2008. Fond za humanitarno pravo i tom prilikom razgovarli su sa izvršnom direktorkom Natašom Kandić i njenom zamenicom Sandrom Orlović.

2

Novinari su se upoznali sa radom FHP na popisu žrtava na Kosovu, koji će poslužiti za stvaranje Kosovske knjige pamćenja i sa inicijativom za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima (REKOM) i toku konsultacija civilnog društva o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Novinare je posebno zanimalo da li je FHP izložen pretnjama i da li državni organi preduzimaju mere da identifikuju pojedince i grupe kojue upućuju pretnje. Predstavnice FHP-a su konstatovale da državni organi ne smatraju da država ima zadatak da obezbedi uslove za nesmetano delovanje organizacija za ljudska prava.

3

Share