Bilten 15: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Osnivanje Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (Tribunal) uspostavljen je Rezolucijom 827 Saveta bezbednosti UN, 25. maja 1993. godine. Sedište Hag, Holandija Jurisdikcija Tribunal ima mandat da krivično goni lica odgovorna za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije, od 1991. godine.

Share

Svetski dan Roma

Povodom 8. aprila, Svetskog dana Roma, Fond za humanitarno pravo ukazuje na sve veći broj incidenata u kojima su žrtve Romi, kao i na konstantno visok stepen otvorene i prikrivene diskriminacije Roma u svakodnevnom životu.

Share

Zahtev za utvrđivanje činjenica o incidentnom ponašanju pripadnika VJ u pograničnom pojasu sa Republikom Srpskom

Saveznom ministarstvu odbrane

Ministru Slobodanu Krapoviću

Poštovani ministre,

Molim Vas da obratite pažnju na incident koji se dogodio 17. jula 2001. godine na granici Srbije i Republike Srpske, kada su pripadnici Vojske Jugoslavije postupili prema civilima, građanima Srbije, mimo zakona, izlažući ih krajnje ponižavajućem položaju.

Share

Nastavlja se policijska tortura nad maloletnicima i decom

Fond za humanitarno pravo upozorava da policija u Srbiji nastavlja da primenjuje torturu i nad maloletnicima i decom. Uobičajena je pojava da policajci surovo i ponižavajuće postupaju sa romskom decom u nameri da im iznude iskaze.

Share

Obezbediti hitan smeštaj za iseljene Rome

Fond za humanitarno pravo apeluje na domaće i strane donatore da što pre obezbede sredstva za smeštaj osam romskih porodica koje je opština Čukarica izbacila iz udžerice na placu u Zimonjićevoj ulici na Košutnjaku.

Share

Grad obećao da će Romima iz Zvečanske ulice obezbediti smeštaj

Funkcioneri Izvršnog odbora Skupštine grada Begrada obećali su na sastanku sa predstavnicima Fonda za humanitarno pravo i SO Savski venac, da će u narednih nekoliko dana odrediti lokaciju za gradnju objekata za smeštaj žitelja romskog naselja u Zvečanskoj ulici. Izgradnju objekata finansiraće španski donatori.

Share

Preteće poruke Romima na dan Bala trubača u Surdulici

Fond za humanitarno pravo zahteva od državnih organa da zaustave i spreče delovanje pojedinaca i grupa koje zastupaju ideje zasnovane na etničkoj i rasnoj mržnji i pozivaju na nasilje protiv političkih neistomišljenika i pripadnika manjina.

Share

Odbačena krivična prijava protiv policajaca koji su tukli Rome u naselju “Antena”

Četvrto opštinsko javno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu Fonda za humanitarno pravo protiv N.N. policajaca koji su tukli Rome, muškarce, žene i decu, prilikom rušenja surčinskog divljeg naselja “Antena”.

Share

Savezni MUP je nezakonito zabranio uvoz literature Jehovinih svedoka

Savezni MUP zabranio je Jehovinim svodocima uvoz verske literature sa obrazloženjem da nanosi štetu vaspitanju dece i omladine. Do sada su Jehovini svedoci bez problema uvozili svoje publikacije.


Share

Vrhovni sud Srbije nije poštovao zakon u slučaju Petrita Beriše

Vrhovni sud Srbije preinačio je prvostepenu presudu Petritu Beriši za krivično delo terorizma tako što mu je smanjio kaznu zatvora sa sedam na tri godine. Student Veterinarskog faklteta u Beogradu Petrit Beriša bio je u grupi petorice studenata Albanca koje je Okružni sud u Beogradu 10. jula 2000. godine osudio na kazne zatvora u trajanju od šest do 12 godina. Svi su bili osuđeni za krivično delo udruživanja radi neprijateljske delatnosti, a Petrit Beriša i za terorizam.

Share