Apel za pomoć raseljenim Romima s Kosova

Fond za humanitarno pravo (FHP) poziva Vladu Srbije da u saradnji sa nadležnim ministarstvima olakša i ubrza postupak pribavljanja ličnih dokumenata Romima raseljenim sa Kosova. Kosovski Romi koji nemaju dokaze o državljanstvu, krštenice i prijave prebivališta, ne mogu da ostvare osnovna ljudska prava: pravo na obrazovanje, na zdravstvenu i socijalnu zaštitu. FHP apeluje, takođe, na domaće i strane humanitarne organizacije da obezbede osnovna sredstva za život oko 80 romskih porodica raseljenih s Kosova u Požarevcu i Kostolcu.

Te porodice sa oko 200 dece od koji je 70 mlađe od dve godine žive u ruševinama stare klanice u Kostolcu, u napuštenim radničkim barakama u Požarevcu i udžericama sklepanim od limova, kartona i najlona. Potrebne su im najnužnije stvari: sredstva za higijenu, preparati za zaštitu od vaški, ogrev, kadice za kupanje beba, posuđe, topla odeća i obuća, pre svega za decu i bebe, ali i za odrasle.

Prema grubim procenama, jer ne postoje precizni podaci, više od 3.000 Roma pretežno iz Obilića i Kosova Polja izbeglo je u Požarevac i Kostolac nakon NATO intervencije. Raseljeni Romi s Kosova žive u potpunoj bedi. Niko od njih nije zaposlen, a izdržavaju se od skupljanja kartona, flaša i odbačenih stvari iz kontejnera. Samo retki Romi koji su bili zaposleni u društvenim preduzećima na Kosovu, primaju simboličnu naknadu.

Najveći broj Roma sa Kosova smeštenih u Požarevcu i Kostolcu još uvek nema nikakva dokumenta. Nemaju prijavu boravka, niti mogu da je dobiju jer žive u divljim naseljima. Nemaju raseljeničke “zelene kartone” jer je za njih potrebna prijava boravka. Njihova deca nemaju zdravstvene knjižice, te zavise od dobre volje lekara da li će ih primiti na pregled.

Đulijeta Beriša rođena je u šumi kod Podujeva prilikom bekstva sa Kosova u junu 1999. godine i ima ozbiljne neurološke probleme.

“Ona ne govori dobro, smeta joj svetlo i drži se za glavu. Poslednji put kada smo bili kod lekara, rekli su nam da je ovo poslednji pregled bez knjižice i da moramo da nabavimo dokumenta za nju”, rekao je Đulijetin deda Alji Beriša FHP-u i dodao: “Bio sam u Opštini Požarevac da izvadim dokumenta za Đulijetu, ali mi traže uverenje o državljanstvu, a njega ne mogu da dobijem jer nije nigde prijavljena.”

Posle nekoliko neuspešnih pokušaja da pribavi dokumenta za svoju unuku, opštinska službenica rekla je Aljiju da više ne dolazi.

Dodatne informacije: Tanja Pavlović-Križanić, tel/fax: 011/244-3944, 011/244-1487, e-mail: tanja@hlc.org.yu

Share